Najgorszy miesiąc w historii notowań zielonych certyfikatów na TGE

Najgorszy miesiąc w historii notowań zielonych certyfikatów na TGE
Vestas press

Towarowa Giełda Energii podała informacje na temat handlu świadectwami pochodzenia (zielonymi certyfikatami) za ubiegły miesiąc, w którym ceny zielonych certyfikatów spadły do rekordowo niskiego poziomu.

Podczas notowania w dniu 18 sierpnia br. cena zielonych certyfikatów w ramach indeksu PMOZE_A spadła do rekordowo niskiego poziomu 39,62 zł/MWh. To najniższy poziom w historii notowań zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii.

Na koniec sierpnia cena certyfikatów w notowaniach sesyjnych na TGE nieznacznie wzrosła, przekraczając poziom 42 zł/MWh przy wolumenie transakcji 58,19 tys. MWh. Jednak w ostatnim lipcowym notowaniu cena wynosiła jeszcze ponad 60 zł/MWh.

REKLAMA

Ceny zielonych certyfikatów w notowaniach pozasesyjnych (OZEX_A_TP) w ostatnim sierpniowym notowaniu osiągnęły poziom 108,54 zł/MWh przy wolumenie transakcji 89,37 tys. MWh.

REKLAMA

TGE podaje, że łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej na Rynku Praw Majątkowych wyniósł w sierpniu br. 2 915 tys. MWh, spadając w skali rocznej o 10,05 proc.

Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła w sierpniu br. 48,08 zł/MWh, po raz kolejny spadając w porównaniu do ubiegłego miesiąca – tym razem o 12,91 zł/MWh (60,99 zł/MWh w lipcu br.).

Wyjątkowo niskie ceny zielonych certyfikatów, odzwierciedlające sytuację na rynku spot, utrzymują się również w zawieranych za pośrednictwem TGE kontraktach terminowych.

Wolumen transakcji na Rynku Terminowym Towarowym, na którym teraz również można handlować zielonymi certyfikatami, wyniósł odpowiednio dla dostawy praw majątkowych w listopadzie 2016 r. – 30 tys. MWh przy cenie 42,47 zł/MWh, dla dostawy w maju 2017 r. – 56 tys. MWh przy cenie 45,28 zł/MWh oraz dla dostawy w maju 2018 r. – 1 tys. MWh przy cenie 42,00 zł/MWh.

gramwzielone.pl