Tauron: duży wzrost przyłączeń mikroinstalacji w II kwartale

Tauron: duży wzrost przyłączeń mikroinstalacji w II kwartale

Przyłączane do sieci Taurona mikroinstalacje to niemal wyłącznie źródła fotowoltaiczne.

 

REKLAMA

Jak wynikało z informacji podanych przez spółkę Tauron Dystrybucja, w I kwartale br. do sieci tego operatora przyłączono odnawialne źródła energii o łącznej mocy około 1,5 MW. Wszystkie przyłączone instalacje OZE należały do segmentu mikroinstalacji.

Dużo większą liczbę przyłączeń mikroinstalacji Tauron odnotował w II kwartale br.

Rzecznik Tauron Dystrybucja Marcin Marzyński poinformował portal Gramwzielone.pl, że w całym I półroczu reprezentowana przez niego spółka dystrybucyjna przyłączyła do sieci w sumie instalacje OZE o łącznej mocy 10,5 MW, z czego aż 9,4 MW mocy stanowiło przyłączonych 1710 mikroinstalacji – niemal wyłącznie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dodatkowo do źródeł średniego napięcia przyłączono instalacje OZE o mocy 1,1 MW.

REKLAMA

W informacji podanej przez rzecznika Tauron Dystrybucja zwraca uwagę relatywnie duża liczba przyłączeń mikroinstalacji w II kwartale br. wobec liczby przyłączeń podanej wcześniej za I kwartał.

…………..

Po I kwartale br. łączna moc źródeł odnawialnych podłączonych do sieci Tauron Dystrybucja sięgnęła 780 MW, w tym 1500 instalacji to mikroinstalacje o łącznej mocy ok. 9 MW.

Uwzględniając dane o przyłączeniach za II kwartał br. na koniec I półrocza br. liczba przyłączonych do sieci Tauron Dystrybucja mikroinstalacji wzrosła do ……………

W II kwartale br. operatorzy przyłączali mikroinstalację jeszcze w ramach funkcjonującego wówczas systemu bilansowania z założeniem sprzedaży nadwyżek energii po cenie odpowiadającej 100 proc. średniej ceny energii na rynku hurtowym z wcześniejszego kwartału.

Natomiast z dniem 1 lipca br. te instalacje, a także mikroinstalacje uruchamiane po tym terminie zostały objęte wprowadzonym w nowelizacji ustawy o OZE systemem tzw. opustów.

Tauron potwierdził przy okazji, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w ustawie o OZE od 1 lipca br. dane pomiarowe do rozliczeń prosumentów dostarczane sprzedawcy przez TAURON Dystrybucja, uwzględniają sumaryczne bilansowanie ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.