Ostatni dzwonek dla startupów na zgłoszenie do KIC InnoEnergy

Ostatni dzwonek dla startupów na zgłoszenie do KIC InnoEnergy
Fot. KICkoff Competition

Szybkimi krokami zbliża się ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń innowacyjnych propozycji (Call for Innovation Proposals). Wszystkie propozycje muszą być złożone do KIC InnoEnergy do 11 października 2016 r.

Firma KIC InnoEnergy, będąca motorem innowacji sektora zrównoważonej energii w całej Europie, zainwestowała już 147 mln euro w prawie 80 produktów – pomagając innowatorom, badaczom i firmom w ich staraniach o osiągnięcie sukcesu handlowego.

Ogłoszenie w czerwcu drugiego naboru zgłoszeń na rok 2016 daje kolejną okazję do wysłania swoich propozycji europejskim firmom – start-upom oraz małym, średnim i większym przedsiębiorstwom, których innowacyjne projekty w dziedzinie zrównoważonej energii są obecnie na etapie badawczo-rozwojowym.

REKLAMA

Kandydatom, których propozycje zostaną przyjęte, KIC InnoEnergy może zapewnić pomoc, inwestując w badania i rozwój, współpracując z zespołami projektowymi w celu przyspieszenia wprowadzenia produktu na rynek oraz udzielając firmom wsparcia technicznego, aby doprowadzić innowacyjny projekt do celu.

Przy pomocy sieci swoich partnerów z branży, KIC InnoEnergy będzie w stanie pomóc zwycięzcom przeobrazić prototypy w opłacalne ekonomicznie produkty, a także udostępnić bogate źródła dodatkowych umiejętności i zasobów oraz umożliwić połączenie zgłoszonych innowacji z rynkami i możliwościami handlowymi w całej Europie.

Po upływie oficjalnego terminu przyjmowania zgłoszeń 11 października 2016 r., najbardziej obiecujący kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie swoich propozycji dwóm komisjom oceniającym KIC InnoEnergy. Kandydaci, których propozycje zostaną przyjęte, będą podani do wiadomości 19 grudnia 2016 r. i rozpoczną wtedy wspólnie z KIC InnoEnergy działania zmierzające do wprowadzenia swoich innowacji na rynek.

 Konkurs na najbardziej innowacyjne propozycje skupia się na szukaniu i rozwijaniu nowych rozwiązań, które wniosą znaczący wkład w osiągnięcie naszego nadrzędnego celu, jakim jest zapewnienie dostępu do zrównoważonej energii. Przewiduje się, że sprzedaż produktów poprzednich zwycięzców konkursu osiągnie wartość 3 mld euro i dlatego jesteśmy przekonani, że wybierane przez nas projekty odegrają dużą rolę w umocnieniu pozycji Europy jako lidera w dziedzinie zrównoważonych technologii – komentuje Diego Pavia, dyrektor naczelny KIC InnoEnergy.

Oto jeden z przykładów udanej technologii z Polski, którą firma KIC InnoEnergy wprowadziła na rynek dzięki swojemu konkursowi:

REKLAMA

Bio-Eco-Matic firmy MetalERG przemiana niedrogiej słomy w wysokowartościowe ogrzewanie

Kotły na biomasę ze słomy oferują duże korzyści gospodarstwom rolnym, przedsiębiorstwom wiejskim i lokalnym społecznościom potrzebującym ekonomicznych systemów grzewczych.

Bio-Eco-Matic firmy MetalERG to całkowicie automatyczny kocioł wsadowy opalany słomą o mocy od 200 kW do 995 kW.

Kocioł zapewnia znaczną oszczędność kosztów, gdyż spala łatwo dostępne, niezależne i niedrogie paliwo. Dzięki automatycznemu systemowi ładowania kocioł wykorzystuje jako opał całe baloty słomy bez dodatkowej obsługi ręcznej.

Kocioł Bio-Eco-Matic oferuje lokalne i całkowicie niezależne źródło ekonomicznego i niskoemisyjnego ogrzewania wszystkim użytkownikom. Dla rolników i właścicieli gruntów rozwiązanie to stwarza dodatkowy rynek na słomę, która inaczej zostałaby spalona jako odpad.

Aby dołączyć do tegorocznych uczestników konkursu, prosimy zgłosić swoje zainteresowanie tutaj.

Więcej na temat najbardziej udanych innowacji technologicznych, wdrożonych dzięki konkursowi KIC InnoEnergy, można przeczytać tutaj.

red. gramwzielone.pl