PGE: mniejsza generacja, większa sprzedaż energii

PGE: mniejsza generacja, większa sprzedaż energii
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazał szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za okres styczeń-sierpień 2016 r.

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych największej polskiej grupy energetycznej wyniosła w tym czasie 34,7 TWh wobec 37,3 TWh w okresie styczeń-sierpień 2015 r. W tym z węgla brunatnego wyprodukowano 24,1 TWh wobec 26,5 TWh w okresie styczeń-sierpień 2015 r.

Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 28,3 TWh wobec 25,8 TWh w okresie styczeń-sierpień 2015 r.

REKLAMA

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 22,5 TWh wobec 22,0 TWh w okresie styczeń-sierpień 2015 r.

REKLAMA

Produkcja netto energii elektrycznej w I półroczu 2016 r. w PGE wyniosła 25,4 TWh i była o 8 proc. niższa, niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła o 13 proc. r/r i osiągnęła poziom 16,9 TWh (jako powód takiej sytuacji wskazuje się modernizację bloków w Bełchatowie). Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,8 TWh (wzrost o 4 proc. r/r).

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych w okresie styczeń-czerwiec br. wzrosła o 33 proc. r/r, osiągając wartość 0,5 TWh. PGE komentuje, że to efekt oddania do użytku w IV kwartale 2015 r. farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW. PGE to największy producent energii wiatrowej w Polsce. Po uruchomieniu ogromnej farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW, co nastąpiło pod koniec ubiegłego roku, łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów – Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW – na koniec 2015 roku, wyniosła 529 MW. 

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej PGE w I półroczu br. wyniósł 16,9 TWh i był 3 proc. wyższy niż w I połowie ubiegłego roku w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem. Wyższy w porównaniu do ubiegłego roku był także wolumen sprzedaży detalicznej, który wzrósł o 11 proc. osiągając poziom 21,4 TWh.

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE, powiększony o amortyzację (EBITDA), w I półroczu 2016 r. wyniósł 3,1 mld zł. Spadek o 26 proc. w stosunku do 2015 r. PGE tłumaczy głównie niższą dyspozycyjnością aktywów na węgiel brunatny z powodu modernizacji bloków w Bełchatowie – w połączeniu z niższymi realizowanymi cenami energii elektrycznej na rynku hurtowym.

red. gramwzielone.pl