NFOŚiGW dofinansuje geotermię na Podhalu

NFOŚiGW dofinansuje geotermię na Podhalu
Fot. Gramwzielone.pl (C)

W Szaflarach na Podhalu powstanie pierwszy w Polsce odwiert geotermalny, dzięki któremu będzie produkowane nie tylko ciepło, ale również energia elektryczna. Część kosztów tej, pierwszej w skali kraju tego rodzaju inwestycji, ma pokryć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Umowa podpisana wczoraj przez Geotermię Podhalańską i NFOŚiGW, zakłada budowę nowego odwiertu, z którego ciepło trafi do sieci ciepłowniczej Nowego Targu.

Planowana inwestycja, którą zrealizuje Geotermia Podhalańska, będzie polegać na wykonaniu nowego odwiertu sięgającego głębokości, na której temperatura wody wynosi 130 st. C. To umożliwi produkcję nie tylko ciepła, ale również energii elektrycznej. Obecne odwierty sięgają głębokości 3 tys. metrów, na których temperatura wody wynosi 90 st. C.

REKLAMA

Jak informuje cytowany przez PAP Wojciech Ignacok, prezes Geotermii Podhalańskiej, w nowym, najgłębszym odwiercie w pierwszej kolejności ze źródeł geotermalnych produkowana będzie energia elektryczna, a po schłodzeniu woda trafi do sieci ciepłowniczej.

Wykonanie odwiertu ma zająć około pół roku, a zdobycie niezbędnych pozwoleń powinno zająć do 2 lat. Szacowany koszt odwiertu to 50 mln zł, a budowa magistrali ciepłowniczej z Szaflar do Nowego Targu to koszt ok. 20 mln zł.

Odwierty takie są bardzo kosztowne i również są ryzykowne, stąd też konieczna jest interwencja państwa, w tym wypadku Narodowego Funduszu, aby wspierać tego typu inwestycje. To będzie pierwszy w Polsce odwiert na taką głębokość. Taka inwestycja to domena państwa, a nie samorządu i z tego względu inwestycja musi być finansowana ze środków centralnych – komentuje cytowany przez PAP Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mającego pokryć część kosztów inwestycji.

NFOŚiGW przygotowuje dwa programy priorytetowe, z których będą finansowane prace mające na celu rozpoznanie potencjału geotermii w Polsce, a także realizacja instalacji geotermalnych. Budżet tych programów ma wynieść 700 mln zł.

REKLAMA

W ramach pierwszego programu dofinansowania geotermii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie finansował przedsięwzięcia mające na celu „rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych tj. wód termalnych oraz energii cieplnej suchych skał”.

Na ten cel NFOŚiGW ma przeznaczyć 200 mln zł, a beneficjentami mają być „podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych zgodnie z zapisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze”.

Formą finasowania będzie dotacja – dla samorządów w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla innych beneficjentów do 50 – 70 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa składającego wniosek. Nabór wniosków będzie realizowany w sposób ciągły.

NFOŚiGW ma też wdrożyć drugi program finansowania projektów związanych z geotermią, w którym dofinansowywane będą przedsięwzięcia „budowy nowych lub rozbudowy istniejących ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnych, modernizacji lub rozbudowy źródeł energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się on do wykonania otworu badawczego”.

Budżet tego programu, zakładającego zwrotne środki finansowania, wyniesie 500 mln zł. Beneficjentami mają być przedsiębiorcy. Formą finasowania będzie pożyczka bez możliwości umorzenia (do 75 proc. kosztów kwalifikowanych) lub inwestycja kapitałowa NFOŚiGW (do 15 lat, do 49 proc. udziałów, do 85 proc. kosztów kwalifikowanych). Nabór wniosków będzie realizowany w sposób ciągły.

– Wsparcie rozwoju geotermii zaowocuje zwiększeniem ilości i kompletności baz danych (dotychczas nie ma takich danych dla Sudetów), wzrostem liczby instalacji, a w dalszych latach redukcją kosztów przedsięwzięć – czytamy w komentarzu Narodowego Funduszu.

– Poprzednia ekipa rządowa popełniła w tej sferze wiele błędów i zaniechań, ale obecnie mamy „zielone światło” dla rozwoju geotermii w Polsce. Sprzyjają temu działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także finansowanie unijne poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane poprzez jednostki samorządu – komentuje NFOŚiGW. 

red. gramwzielone.pl