Na prowadzeniu rejestru praw majątkowych TGE zarobiła 5,5 mln zł

Na prowadzeniu rejestru praw majątkowych TGE zarobiła 5,5 mln zł
Vestas press

Towarowa Giełda Energii podała wyniki finansowe za III kwartał br., w którym odnotowała spadek przychodów w porównaniu do wcześniejszego kwartału i niewielki spadek w porównaniu do III kwartału 2015 r. TGE ma zabiegać o zgodę na jak najszybsze uruchomienie platformy do handlu emisjami CO2.

Przychody TGE w minionym kwartale wyniosły 26,6 mln zł i zmalały o 13,8 proc. w porównaniu do II kwartału i o 0,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

Przychody z prowadzenia obrotu energią elektryczną w poprzednim kwartale wyniosły 2,3 mln zł wobec 2,7 mln zł w poprzednim kwartale. Spadek jest tłumaczony niższymi obrotami na rynku terminowym – o 9,8 proc. w stosunku do II kwartału oraz o 28,2 proc. w stosunku do III kwartału 2015 r.

REKLAMA
REKLAMA

W poprzednim kwartale Towarowa Giełda Energii odnotowała przychody z prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia na poziomie 5,5 mln zł i były one mniejsze o 0,8 proc. w porównaniu do II kwartału br. oraz o 29,6 proc. w porównaniu do III kwartału 2015 r.

W ubiegłym tygodniu wiceprezes GPW Paweł Dziekoński informował, że Giełda zabiega w Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na uruchomienie krajowej platformy aukcyjnej CO2. GPW chce uzyskać taką zgodę jeszcze w tym roku.

Udział przychodów TGE w przychodach grupy kapitałowej GPW w poprzednim kwartale wyniósł 36,2 proc. 

red. gramwzielone.pl