IUSER: dofinansowanie na technologie dla energetyki rozproszonej

IUSER: dofinansowanie na technologie dla energetyki rozproszonej
Fotolia

Od wczoraj można składać wnioski w konkursie o dofinansowanie w programie IUSER realizowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem programu jest wsparcie rozwoju technologii z zakresu m.in. magazynowania energii czy inteligentnych sieci.

Głównym celem programu sektorowego IUSER jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER).

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. NCBiR zastrzega, że dofinansowanie w ramach konkursu może dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu.

REKLAMA

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu Sektorowego IUSER, to: magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych; sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych; technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej; rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M; rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

REKLAMA

Program sektorowy IUSER został zainicjowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego, KIGEiT złożyła w 2015 roku studium wykonalności programu sektorowego, będące jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego IUSER.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach aktualnego konkursu w programie IUSER to 125 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł, a maksymalna – 30 mln zł.

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Termin składania wniosków w aktualnym naborze wniosków w programie IUSER mija 30 grudnia br.

red. gramwzielone.pl