Szwecja ile kosztuje PV

Szwedzkie stowarzyszenie branży solarnej podaje, że przeciętny koszt domowej instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem i podatkiem VAT wynosi w Szwecji w przypadku dachowego zestawu o mocy 3 kW około 56 tys. SEK, co daje około 25 tys. PLN (czyli niewiele ponad 8 tys. PLN za kW zainstalowanej mocy).

REKLAMA

 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/national-survey-report-pv-power-application-sweden-2015.pdf

REKLAMA