PGE: spada produkcja energii, rośnie sprzedaż

PGE: spada produkcja energii, rośnie sprzedaż
Fot. PGE

Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazała szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za okres styczeń-listopad 2016 r.

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych największego producenta energii w kraju wyniosła 48,7 TWh wobec 51 TWh w okresie styczeń-listopad 2015 r. Produkcja energii z węgla brunatnego w pierwszych 11 miesiącach br. wyniosła 34 TWh w porównaniu do 35,8 TWh w analogicznym okresie 2015 r.

Produkcja netto energii elektrycznej w trzech kwartałach 2016 r. wyniosła 39,04 TWh i była o 6 proc. niższa niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła w raportowanym okresie o 8 proc. r/r i osiągnęła poziom 27,15 TWh, co PGE tłumaczy mniejszą dyspozycyjnością opalanej tym paliwem Elektrowni Bełchatów.

REKLAMA

Natomiast produkcja w elektrowniach wiatrowych PGE w pierwszych trzech kwartałach br. wzrosła o 30 proc. r/r osiągając wartość 0,7 TWh, co jest głównie efektem uruchomienia nowych farm wiatrowych w końcu ubiegłego roku.

Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych w okresie styczeń-listopad 2016 r. wyniósł 39,3 TWh i był wyższy niż w okresie w okresie styczeń-listopad 2015 r., w którym wyniósł 35,7 TWh.

REKLAMA

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 31,3 TWh wobec 30,5 TWh w okresie styczeń-listopad 2015 r.

PGE zastrzega, że powyższe wielkości za okres styczeń-listopad 2016 mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację (EBITDA) za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 4,8 mld zł. Spadek o 23 proc. w stosunku do 2015 r. PGE tłumaczy niższą dyspozycyjnością elektrowni na węgiel brunatny w dwóch pierwszych kwartałach raportowanego okresu.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wypracował ponad 2,4 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 1,7 mld zł. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 320 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 256 mln zł.

red. gramwzielone.pl