Lubelskie: pierwsze dotacje na odnawialne źródła energii

Lubelskie: pierwsze dotacje na odnawialne źródła energii
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie / Sławomir Sosnowski

Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 6 umów z samorządami na dofinansowanie unijnych projektów związanych z OZE. W sumie władze województwa parafują 108 takich kontraktów, w których przekażą gminom 350 mln zł.

Dzisiaj Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 6 umów przyznających samorządom fundusze europejskie na inwestycje w odnawialne źródła energii, przyznane w konkursie zorganizowanym w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 pt. Wsparcie wykorzystania OZE.

Unijne wsparcie otrzymają gminy Baranów, Piaski (2 projekty), Komarówka Podlaska, Biłgoraj oraz miasto Hrubieszów. Wartość zgłoszonych przez te gminy projektów to w sumie 29,11 mln zł. Wartość przyznanego dofinansowania to natomiast 22,21 mln zł.

REKLAMA

Pozostałe umowy na dofinansowanie mają zostać podpisane 30 grudnia br. Lista wszystkich beneficjentów konkursu zrealizowanego w ramach działania 4.1 pt. Wsparcie wykorzystania OZE jest dostępna pod tym linkiem.

REKLAMA

Łącznie w konkursie zorganizowanym przez urząd marszałkowski w Lublinie dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO 2014-2020) otrzymało 108 miast i gmin. Wartość wszystkich umów przekracza 462 mln zł, w tym niemal 350 mln zł stanowi wkład Unii Europejskiej. Najwięcej projektów dotyczy zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Do konkursu ogłoszonego pod koniec marca br. wpłynęło 315 wniosków o wartości 1,14 mld zł. Na wsparcie wszystkich potrzebne byłoby blisko 850 mln zł. Po trzystopniowej weryfikacji władze województwa wybrały 108 najwyżej ocenionych projektów, którym przyznały dofinansowanie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w woj. lubelskim największym zainteresowaniem cieszyły się instalacje kolektorów słonecznych, wykorzystujące energię słoneczną do podgrzania wody. Dzięki RPO 2007-2013 w województwie lubelskim dofinansowano zakup i montaż ok. 34,5 tys. zestawów solarnych. Wsparcie na ten cel trafiło do 62 samorządów.

red. gramwzielone.pl