Zarządca Rozliczeń publikuje instrukcje dot. rozliczenia ujemnego salda

Zarządca Rozliczeń publikuje instrukcje dot. rozliczenia ujemnego salda
Vestas press

Wytwórcy energii w większych instalacjach OZE, działający w nowym systemie wsparcia, będą musieli rozliczać się z Zarządcą Rozliczeń SA z tzw. ujemnego salda.

Spółka Zarządca Rozliczeń SA przygotowała instrukcje i formularze wniosków, z których będą mogli skorzystać beneficjenci systemu aukcyjnego w celu usprawnienia procesu składania i rozpatrywania wniosków o pokrycie ujemnego salda zgodnie z art. 93 ustawy o OZE.

Opublikowane przez Zarządcę Rozliczeń instrukcje zawierają w szczególności terminy przekazywania informacji i wypłat środków, treść wniosków o wypłacenie pomocy i formy składania tych wniosków, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów, korygowania złożonych dokumentów czy ewentualnego zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

REKLAMA

Zarządca Rozliczeń informuje, że po otrzymaniu informacji od URE o wynikach aukcji, inwestorom i ich projektom, które wygrają aukcję, zostaną przypisane numery identyfikacyjne nadane w systemie Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Te numery będą stosowane przy weryfikacji wniosków i sprawozdań.

REKLAMA

Jednocześnie Zarządca Rozliczeń SA opublikował wzorzec porozumienia o współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych, mającej na celu prowadzenie rozliczeń w nowym systemie wsparcia dla OZE.

Porozumienie o współpracy dotyczy danych pomiarowych wytwórców energii elektrycznej, z odnawialnych źródeł energii w instalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD, których oferty wygrały aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, organizowane przez Prezesa URE.

Dane pozyskane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. od OSD będą służyły weryfikacji wniosków i sprawozdań miesięcznych, o których mówi ustawa o OZE. 

red. gramwzielone.pl