Enea Operator finalizuje strategiczne inwestycje w Wielkopolsce

Enea Operator finalizuje strategiczne inwestycje w Wielkopolsce
Fot. Enea Operator

Spółka Enea Operator przeznaczyła w tym roku na inwestycje ponad 900 mln zł, z czego ponad 300 mln zł na inwestycje w sieć elektroenergetyczną w poznańskim oddziale. Jak informuje, w ostatnich tygodniach roku sfinalizowała pięć projektów „o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski”: stację elektroenergetyczną koło Sierakowa oraz cztery linie wysokiego napięcia. W tym roku Enea Operator przyłączyła do swoich sieci także m.in. już ponad tysiąc mikroinstalacji OZE. 

Modernizacji został poddany Główny Punkt Zasilający (GPZ) Sieraków zlokalizowany we wsi Grobia koło Sierakowa. Jak tłumaczy spółka, jednym z powodów modernizacji była dobudowa pola wysokiego napięcia 110 kV w celu przyłączenia dużego klienta spółki. Inwestycja ma poprawić ciągłości dostaw energii i bezpieczeństwo energetyczne w regionie, a także ma zapewnić odpowiednie zasilanie energią elektryczną, które przyczyni się do rozwoju i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Sieraków oraz jej okolic. Wartość tej inwestycji to 2,3 mln zł.

Enea Operator w Wielkopolsce przebudowała również cztery bardzo ważne linie wysokiego napięcia. Modernizacje linii relacji Miłosław-Środa Wielkopolska oraz Szamotuły-Wronki kosztowały łącznie 18,4 mln zł. Zadania polegały na budowie nowych linii w miejscu istniejących, które powstały jeszcze w latach sześćdziesiątych. Na dwóch odcinkach o długości około 18 km zastosowano nowe przewody oraz wymieniono wszystkie słupy wraz z fundamentami, w wyniku czego przepustowość linii wzrosła ponad trzykrotnie. Zmodernizowane linie mają zwiększyć możliwość przyłączana nowych obiektów do sieci m.in. w gminach Szamotuły, Wronki, Obrzycko, Środa Wielkopolska czy Miłosław.

REKLAMA

Jak informuje Enea Operator, ponadregionalne znaczenie ma zakończona właśnie przebudowa ciągu linii napowietrznych wysokiego napięcia Leszno Gronowo-Włoszakowice oraz Włoszakowice-Wschowa. Obydwie linie Enei Operator powiązane są z linią należącą do Tauron Dystrybucja i zasilą zakłady KGHM Polska Miedź.

W tym celu spółki dystrybucyjne Enei i Tauronu zawarły porozumienie, które miało na celu właściwe skoordynowanie działań inwestycyjnych w zakresie zwiększenia niezawodności układu sieciowego dostarczania energii elektrycznej na obszarze granicznym pomiędzy operatorami. Porozumienie zakładało m.in. kompletną przebudowę ww. linii jako kluczowych elementów ciągu liniowego 110 kV łączącego południową Wielkopolskę z północną częścią Dolnego Śląska.

 Kończymy bardzo dobry rok pod kątem modernizacji, unowocześniania i rozwoju naszej sieci. Działania te w sposób istotny wpływają na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w całym regionie. Na obszarze poznańskiego oddziału naszej firmy przeznaczyliśmy na ten cel ponad 300 mln zł. Warto również wspomnieć, że w tym roku zrealizowaliśmy aż o 15 proc. więcej umów dotyczących przyłączenia nowych odbiorców do sieci niż w roku poprzednim. Możemy powiedzieć, że w ostatnich miesiącach postawiliśmy przysłowiową, efektowną „kropkę nad i” finalizując bardzo istotne projekty. Mamy również ambitne plany na ostatnie dni tego roku – komentuje Jarosław Popowski, dyrektor Oddziału Dystrybucji Poznań Enei Operator.

Więcej mikroinstalacji

REKLAMA

W tym roku, licząc do końca III kwartału, spółka Enea Operator przyłączyła też ponad tysiąc mikroinstalacji OZE. Jak wynika z informacji przekazanych przez tego operatora portalowi Gramwzielone.pl, w trzecim kwartale br. Enea Operator przyłączyła do sieci 609 mikroinstalacji o łącznej mocy 4,137 MW. To więcej niż w drugim kwartale, w którym Enea Operator przyłączyła do swoich sieci 367 mikroinstalacji o łącznej mocy 2,128 MW. Natomiast w I kwartale przyłączono 326 mikroinstalacji o łącznej mocy 1,967 MW.

Na koniec 2015 r. do sieci Enea Operator podłączonych było 516 mikroinstalacji, z czego 354 podłączono w ubiegłym roku.

Oprócz mikroinstalacji Enea Operator przyłączyła do swoich sieci w minionym kwartale tylko dwie większe instalacje OZE – elektrownię fotowoltaiczną o mocy 250 kW oraz biogazownię o mocy 525 kW.

Natomiast w II kwartale br. przyłączono do sieci na napięciu wyższym niż 1 kV, ale niższym od 110 kV, w sumie 8 instalacji OZE o łącznej mocy 29,85 MW, a moc wszystkich OZE podłączonych do sieci Enea Operator w I kwartale br. wyniosła 14,84 MW.

Na koniec 2015 r. do sieci Enea Operator podłączonych było w sumie 326 elektrowni innych niż mikroinstalacje, z czego 42 przyłączono w ubiegłym roku. 174 z nich stanowiły elektrownie wiatrowe (w tym 25 podłączono w 2015 r.), elektrowni wodnych było 71, z czego jedną podłączono w 2015 r, biogazowni było 32, z czego 5 podłączono w 2015 r.

Ponadto do sieci tego operatora na koniec 2015 r. podłączone były też 24 elektrownie i elektrociepłownie biomasowe, a także 12 elektrowni fotowoltaicznych, z czego 7 podłączono w 2015 r.

red. gramwzielone.pl