PGE rezygnuje z obarczania prosumentów opłatami za energię bierną

PGE rezygnuje z obarczania prosumentów opłatami za energię bierną
Fotolia

Prosumenci z regionu PGE Obrót SA Oddział w Białymstoku otrzymali korekty faktur za I półrocze 2016 r., w których zostali obarczeni kosztami energii biernej. PGE wycofało się z naliczania opłat za zużycie energii biernej i wystawiło im korekty faktur.

Jak informuje jeden z czytelników Gramwzielone.pl, prosument z terenu PGE Obrót SA Oddział w Białymstoku, otrzymał korektę faktury za I półrocze br. z wyzerowanymi kosztami za energię bierną.

Na rachunkach prosumentów obsługiwanych przez białostocki oddział PGE Obrót SA przy okazji rozliczeń za I połowę br. pojawiły się dodatkowe opłaty za energię bierną pojemnościową, co było związane z faktem, że zainstalowano u nich nowe liczniki notujące pobór takiej energii.

REKLAMA

Opłaty naliczone za energię bierną pojemnościową w skali całego rachunku to istotne sumy. Wysokość opłaty za energię bierną pojemnościową na rachunkach wysłanych do prosumentów na terenie PGE Białystok wynosiła 0,49 zł netto/kvarh. Taka sama stawka została zastosowana u odbiorców otrzymujących rachunek w rozbiciu na dwie taryfy.

W przypadku jednego z prosumentów, korzystającego z taryfy G12, wysokość opłat za energię bierną pojemnościową, liczonych w okresie czterech miesięcy do końca czerwca 2016 r. wyniosła niemal 300 zł brutto. W przypadku innego prosumenta, który swoją instalację podłączył w połowie czerwca, w rozliczeniu w ramach taryfy G11 tylko za okres 15-30 czerwca 2016 r. naliczono opłatę za energię bierną pojemnościową w wysokości 30 zł brutto.  

Jak wskazuje jeden z prosumentów, który otrzymał rachunek z naliczonymi kosztami energii biernej pojemnościowej, problemem okazuje się bilansowanie między fazami energii biernej pojemnościowej z energią bierną indukcyjną.

– Robiąc testy i wyłączając większość urządzeń, inwerter też, sczytując stan energii biernej pojemnościowej z licznika wieczorem i rano, widać różnice w odczytach, a pracują jedynie urządzenia chłodzące starszego typu bez inwertera i dwa czy trzy zasilacze impulsowe niewielkiej mocy oraz oświetlenie energooszczędne. Ciężko jest na dzień dzisiejszy utrzymać czysto rezystancyjne odciążenie sieci, nowoczesne urządzenia oparte na inwerterach oraz wszelkiego rodzaju zasilacze impulsowe, UPS-y oraz oświetlenie LED generują pobór mocy biernej pojemnościowej. Tak więc energia dla prosumenta kosztuje nie około 60 gr/kWh ale 1,2 zł – komentował czytelnik portalu Gramwzielone.pl.

– Miałem w zamiarze montaż pompy ciepła powietrze-woda czy też klimatyzatora typu multisplit z funkcją grzania, by spożytkować nadmiar energii, ale nowe jednostki oparte na inwerterze spowodują dalszy wzrost poboru energii biernej pojemnościowej. Pozostaje zabawa w kompensację mocy biernej za pomocą dławików lub usuwanie wszystkich kondensatorów w urządzeniach (oprawy jarzeniowe, pralki, lodówki inne silniki), służących fabrycznie do poprawy współczynnika mocy – dodawał.

Skąd dodatkowa opłata za energię bierną pojemnościową u prosumentów z terenu PGE Białystok? Na infolinii PGE można było usłyszeć, że pojawienie się tej opłaty może być związane z instalacją liczników nowego typu.

Opłata za energię bierną pojemnościową nie była jednak naliczana na wszystkich rachunkach za energię prosumentów z obszaru PGE. Co więcej, ta opłata nie była naliczana w poprzednich okresach rozliczeniowych u prosumentów mających już wcześniej zainstalowane liczniki dwukierunkowe.

REKLAMA

W odpowiedzi na reklamację związaną z naliczeniem opłaty za energię bierną pojemnościową PGE Obrót odrzucał ją informując, że naliczanie takich opłat było związane z wymianą licznika na dwukierunkowy, przesyłający zdalnie odczyty i pomiary innych składników oprócz energii czynnej. Jako podstawę naliczania energii biernej PGE wskazywał na obowiązującą taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja.

Zgodnie z tym dokumentem rozliczeniami za pobór energii biernej objęci są odbiorcy zasilani z sieci średniego i wysokiego napięcia, a tymi rozliczeniami mogą też być objęci – jak to określa PGE – „w uzasadnionych przypadkach” także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV „którzy użytkują odbiorniki o charakterze indukcyjnym, o ile zostało to określone w warunkach przyłączenia lub umowie”.

Zapytany o podstawę naliczania opłat za energię bierną pojemnościową Urząd Regulacji Energetyki odpowiadał, że zasady pobierania opłat od odbiorców – w tym za „ponadumowny pobór energii biernej” – reguluje wydane na podstawie ustawy Prawo energetyczne rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną, a także w tym przypadku taryfa dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja SA.

– W licznikach tzw. dwukierunkowych, tj. mierzących energię czynną pobraną i oddaną, energia bierna jest dodatkowo dzielona na kwadraty i w zależności od kierunku przepływu energii czynnej, rejestrowana we właściwych „ćwiartkach”. Wszystkim „ćwiartkom” energii biernej odpowiadają właściwe liczydła. Są to liczydła sumujące energię trójfazowo, zarówno czynną jak i bierną – informowała Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja.

Teraz PGE Obrót SA wycofuje się z opłat za energię bierną, które naliczył w I półroczu 2016 r. prosumentom z obszaru białostockiego oddziału spółki.

W odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl rzecznik PGE Obrót SA Katarzyna Stącel odpowiada, że „decyzja odnośnie naliczania energii biernej dla prosumentów leży w gestii PGE Dystrybucja, która odpowiada za obsługę układu pomiarowego i przekazania danych pomiarowo-rozliczeniowych”.

Jednocześnie informuje, że w połowie grudnia PGE Obrót otrzymał od PGE Dystrybucja decyzję o wycofaniu się z naliczania opłat za energię bierną.

Decyzja odnośnie naliczania energii biernej dla prosumentów leży w gestii PGE Dystrybucja, która odpowiada za obsługę układu pomiarowego i przekazania danych pomiarowo-rozliczeniowych. 14 grudnia 2016r. otrzymaliśmy decyzję PGE Dystrybucji o wycofaniu naliczonych opłat z tytuły energii biernej, w związku, z czym PGE Obrót przeprowadziła stosowne korekty dla wszystkich klientów z terenu Białystok – informuje Katarzyna Stącel.

Jednocześnie zaznacza, że „według wiedzy PGE Obrót, energia bierna dla prosumentów będzie naliczana tylko w uzasadnionych przypadkach, o czym decydować będzie operator”. 

red. gramwzielone.pl