Sytuacja na rynku certyfikatów na TGE na koniec 2016 r.

Sytuacja na rynku certyfikatów na TGE na koniec 2016 r.
EDP Renovaveis press

Na koniec grudnia na Towarowej Giełdzie Energii ceny zielonych certyfikatów nadal utrzymywały się na niskim poziomie, nieprzekraczającym 40 zł/MWh. W ubiegłym miesiącu po raz kolejny wzrosły natomiast ceny certyfikatów przyznawanych za produkcję energii w biogazowniach rolniczych, przekraczając poziom 300 zł/MWh.

Towarowa Giełda Energii informuje, że łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 50 657 433 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do roku 2015 o 14,0 proc. W grudniu wolumen ten wyniósł 4 022 992 MWh. 

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się w roku 2016 na poziomie 24 325 780 MWh, a więc o 8,7 proc. niższym niż w roku 2015.

REKLAMA

Wolumen zielonych certyfikatów kontraktowany na sesjach RPM wyniósł 7 383 876 MWh (wzrost r/r o 13,1 proc.), a w ramach nowego rodzaju instrumentów na RTT – 483 000 MWh.

REKLAMA

Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2016 roku dla instrumentu PMOZE_A 73,63 zł/MWh, czyli o 49,97 zł/MWh mniej w porównaniu do roku 2015. W grudniu cena ta spadła względem listopada o 3,94 zł/MWh, do poziomu 38,77 zł/MWh. 

Średnioważona cena sesyjna dla notowanego od września instrumentu PMOZE-BIO, dotyczącego certyfikatów za energię z biogazowni rolniczych, wyniosła w 2016 roku 295,52 zł/MWh. W grudniu cena miesięczna wzrosła o 1,58 zł/MWh i osiągnęła poziom 300,16 zł/MWh. Wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami, odpowiadającymi temu instrumentowi, wyniósł w grudniu 46 786 MWh, wzrastając aż o 75,9 proc. w skali miesięcznej (26 591 MWh w listopadzie 2016 r.).

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) w roku 2016 wyniósł 314 751 toe. Oznacza to najlepszy wynik w historii notowań na TGE i blisko czterokrotny wzrost r/r (o 282,3 proc.). Obrót sesyjny wyniósł 290 372 toe, a średnioważona cena roczna na sesjach wzrosła r/r o 13,91 zł/toe, do poziomu 977,35 zł/toe. W grudniu cena ta wzrosła względem listopada o 19,21 zł/MWh i wyniosła 988,43 zł/MWh.

W grudniu 2016 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 208 340 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,62 zł/MWh. Jest to najwyższy wolumen miesięczny w obrocie gwarancjami pochodzenia na TGE od listopada roku 2015. W całym roku 2016 zawarto transakcje o wolumenie 602 500 MWh, przy cenie średnioważonej 0,40 zł/MWh.

red. gramwzielone.pl