Hawaje chcą przejść na 100 proc. OZE wcześniej niż planowano

Hawaje chcą przejść na 100 proc. OZE wcześniej niż planowano
Farma fotowoltaiczna na wyspie Kaua'i. Fot. REC Solar

Hawaje są pierwszym amerykańskim stanem, który zadeklarował całkowite przejście na energię ze źródeł odnawialnych. Wynikająca z położenia konieczność importu paliw znacząco zwiększa tam koszty wytworzenia energii. Rozwiązaniem jest budowa własnego, opartego o źródła odnawialne potencjału energetycznego np. farm fotowoltaicznych współpracujących z magazynami energii mogącymi pomieścić nadwyżki produkcji energii w celu wykorzystania ich w nocy czy pochmurne dni.

Według zaktualizowanej stanowej strategii energetycznej (Power Supply Improvement Plan, PSIP) Hawaje mogą osiągnąć cel przejścia na 100 proc. OZE pięć lat przed terminem, który pierwotnie wyznaczono na 2045 r., przy czym już do roku 2020 osiągnięty ma być 48-procentowy udział OZE w stanowym miksie energetycznym.

Jedna z wysp, Molokai, ma osiągnąć całkowity udział OZE w swoim miksie energetycznym już do roku 2020, do tego czasu udział zielonej energii w miksie energii wyspy Hawaiʻi ma wzrosnąć do 80 proc., wyspy Maui do 63 proc., a wyspy Oahu do 40 proc.

REKLAMA

W ramach PSIP lokalny operator energetyczny Hawaiian Electric Companies (HECO) zakłada wybudowanie najpóźniej do 2050 r. przemysłowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 360 MW, farm wiatrowych o łącznej mocy 157 MW, a także uzyskanie dodatkowego potencjału 115 MW w formie usług zarządzania popytem (Demand Response).

REKLAMA

Ponadto planuje się podłączenie do sieci do roku 2030 około 165 tys. dachowych systemów fotowoltaicznych. Obecnie na Hawajach działa około 80 tys. takich instalacji.

Co istotne HECO wycofał się z planów zapewnienia potencjału energetycznego na wypadek obniżonej generacji z farm wiatrowych i słonecznych. Wcześniej zakładano, że funkcję backupu będą spełniać generatory oparte na LNG.

Teraz jednak HECO rezygnuje z tego pomysłu, będąc pewnym, że ryzyko pojawienia się niedoboru mocy w systemie zniwelują magazyny energii w połączeniu z usługami zarządzania popytem oraz źródłami opartymi na biopaliwach. 

red. gramwzielone.pl