BNEF: spadek inwestycji w globalnym sektorze OZE w 2016

BNEF: spadek inwestycji w globalnym sektorze OZE w 2016
Fot. U.S. Army Corps of Engineers, flickr cc

Według Bloomberg New Energy Finance w ubiegłym roku wartość inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii na całym świecie wyniosła 287,5 mld dolarów i była niższa niż w latach poprzednich.

Bloomberg podaje, że w roku 2015 r. na całym świecie zainwestowano w sektorze OZE 348,5 mld dolarów, a rok wcześniej 315 mld euro.

BNEF tłumaczy spadek globalnych inwestycji w OZE w 2016 r. o 18 proc. względem roku 2015 m.in. spadkiem kosztów instalacji odnawialnych źródeł energii – zwłaszcza w fotowoltaice i energetyce wiatrowej.

REKLAMA

Kolejny czynnik, który wpłynął na taką sytuacją i na który zwraca uwagę Bloomberg, to spadek wartości inwestycji na kluczowych rynkach azjatyckich – chińskim i japońskim.

REKLAMA

W Chinach rekordowe inwestycje na poziomie przekraczającym 30 mld dolarów na kwartał odnotowano w trzech ostatnich kwartałach 2015 r. W ubiegłym roku w poszczególnych kwartałach odnotowano natomiast inwestycje na poziomie odpowiednio 19,3 mld dol., 27,6 mld dol., 17,6 mld dol. oraz 16,8 mld dol.

W Europie w ubiegłym roku wartość inwestycji w OZE w poszczególnych kwartałach wynosiła odpowiednio 20,2 mld dol., 17 mld dol., 8 mld dol., a także 13,3 mld dol. Natomiast w USA oscylowała w poszczególnych kwartałach 2016 r. na poziomie po około 10 mld dol.  

Wśród technologii OZE największy wzrost odnotowano w przypadku morskiej energetyki wiatrowej. Zobowiązania inwestycyjne podjęte w 2016 r. w offshore wyniosły 29,9 mld euro i były wyższe od zobowiązań podjętych przez inwestorów w 2015 r. o 40 proc.

Wśród najważniejszych trendów na globalnym rynku OZE w 2016 r. Bloomberg wymienia też wzrost wartości przejęć do poziomu 117,5 mld dolarów w stosunku do 97 mld dolarów w roku 2015. W tym 72,7 mld dolarów stanowiła ubiegłoroczna wartość przejęć projektów OZE.

red. gramwzielone.pl