Pomorskie: ruszają dotacje na wymianę pieców węglowych

Pomorskie: ruszają dotacje na wymianę pieców węglowych
Fot. Mariusz Chilmon, flickr cc

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dzisiaj ogłosił uruchomienie kolejnej edycji konkursu o nazwie Czyste powietrze Pomorza. Dotacja może objąć wymianę pieca węglowego i zastąpienie go m.in. pompą ciepła.

Konkurs Czyste powietrze Pomorza jest adresowany do osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną – realizujących zadania na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Trójmiasta.

Dotacja może objąć modernizację źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem /olejem opałowym, źródłami ciepła OZE (pompy ciepła, kotły na biomasę), a także możliwe jest dofinansowanie na podłączenie do sieci ciepłowniczej.

REKLAMA

Dofinansowaniu nie podlegają kotły opalane na biomasę realizowane na terenie miast.

REKLAMA

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego może wynieść nie więcej niż  35 proc. kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawca zobowiązany jest do co najmniej 5 proc. udziału środków własnych w kosztach kwalifikowanych.    

WFOŚiGW w Gdańsku zastrzega, że kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju zastosowanego paliwa. 

Gdański Fundusz prowadzi ponadto projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach tego projektu WFOŚiGW w Gdańsku oferuje bezpłatną pomoc w zakresie doradztwa energetycznego. Zakres usług obejmuje m.in. doradztwo związane z przygotowaniem inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, wsparcie w weryfikacji audytów energetycznych, wsparcie dotyczące wdrażania innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań, a także wskazanie możliwych dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji sektora energetyki oraz udzielanie informacji o wymogach niezbędnych do uzyskania tych środków.

red. gramwzielone.pl