Zmiany klimatu kosztowały już Europę 400 mld euro

Zmiany klimatu kosztowały już Europę 400 mld euro
Elektrownia węglowa Drax w Wielkiej Brytanii. Fot. Christine Matthews, Wikimedia cc

Związane ze zmianą klimatu zjawiska kosztowały dotychczas Europę 400 miliardów euro w ciągu ostatnich 33 lat. Nasz kontynent będzie też musiał stawić czoła coraz częstszym ekstremalnym zjawiskom pogodowym: upałom, suszom i powodziom oraz rosnącemu poziomowi mórzostrzega Europejska Agencja Środowiskowa w najnowszym raporcie.

Jak wskazują w swoim najnowszym raporcie naukowcy z Europejskiej Agencji Środowiskowej, zmiany klimatu odpowiadają za 82 proc. strat związanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w latach 1980 – 2013 i 141 ofiar na każdy milion mieszkańców w badanym okresie, czyli 1991-2015. Najwięcej ludzi zabija upał – 128 osób na każdy milion mieszkańców. 

Największe straty zanotowano w Niemczech, Włoszech i Francji. Natomiast w przeliczeniu na PKB, najbardziej ucierpiały Czechy, Chorwacja i Węgry. Najbardziej zagrożonymi powodziami regionami w Europie są m.in. Skandynawia, Austria i Wielka Brytania, część Francji i Włoch, ale też znaczne obszary Europy wschodniej. Przyszłe rekordowe koszty konsekwencji zmian klimatu, dotkną prawdopodobnie kraje z regionu Morza Śródziemnego.

REKLAMA

Straty wyliczone dla Polski z powodu konsekwencji zmian klimatu oszacowano na 422 miliony euro każdego roku w przedziale 1980-2013, czyli w przybliżeniu 14 miliardów euro przez 33 lata.

Wśród rozwiązań rekomendowanych przez Europejską Agencję Środowiskową są m.in. realizacja bardziej elastycznych strategii dostosowania do zmiany klimatu i ich włączanie do innych polityk sektorowych, na przykład uwzględnianie skutków zmiany klimatu w rolnictwie czy rozwoju infrastruktury.

REKLAMA

Nowy raport EEA potwierdza między innymi, jak zmieniają się rozkłady opadów atmosferycznych w Europie – regiony o znacznej wilgotności będą jeszcze bardziej narażone na opady. 

Europa jest narażona na konsekwencje zmian klimatu na całej powierzchni kontynentu, choć nierównomiernie i nie wszędzie w tej samej skali. Przewiduje się, że południowa i południowo-wschodnia część Europy będzie obszarem najbardziej zagrożonym. Już teraz susze i zmniejszone opady są tam problemem, skutkując niższymi plonami, pożarami lasów i utratą różnorodności biologicznej. Zagrożona jest także Arktyka, gdzie wzrost temperatury powierza i wody jest wyjątkowo szybki. Jedyne pozytywne aspekty, jakie prognozują badacze EEA, to poprawa warunków dla rolnictwa na północy kontynentu.

Europa doświadcza także skutków zmiany klimatu pośrednio, poprzez konsekwencje zjawisk poza jej granicami, w handlu, infrastrukturze, wzroście ryzyka geopolitycznego czy nasilaniu się zjawisk migracyjnych.

To już czwarty raport z cyklu poświęconego konsekwencjom zmian klimatu dla Europy, publikowany co cztery lata. Raport powstał we współpracy EEA z szeregiem instytucji: Joint Research Centre of the European Commission, European Centre for Disease Prevention and Control, World Health Organisation Regional Office for Europe ETC-CCA, ETC-BD, ETC-ICM.

Raport European Environment Agency (EEA) “Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016”.

red. gramwzielone.pl