Ustawa o OZE: jakie zmiany w nowym projekcie?

Ustawa o OZE: jakie zmiany w nowym projekcie?
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

W drugim projekcie ustawy o OZE Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzić znaczące zmiany. Jakie i czy będą one korzystne dla branży? {więcej}

O zmianach w nowym projekcie informuje dzisiaj cire.pl. Według portalu, resort gospodarki w kolejnej wersji projeku ustawy o OZE wpisze obowiązek zakupu energii ze wszystkich źródeł odnawialnych po określonej cenie, podczas gdy w obecnym projekcie obowiązek ten jest zarezerwowany tylko dla tzw. mikroinstalacji. Zmianie ma ulec sposób obliczania referencyjnej ceny zakupu zielonej energii. Obecnie jest nią średnia cena energii na rynku konkurencyjnym z roku ubiegłego, a w nowym projekcie ustawy ma się znaleźć zapis, że cena zakupu energii z OZE będzie obliczana biorąc pod uwagę średnią cenę energii na rynku konkurencyjnym z roku 2011 powiększaną co roku o wskaźnik inflacji.

W nowym projekcie ustawy o OZE zmieniony zostanie także sposób obliczania opłaty zastępczej, która według najnowszej propozycji będzie obliczana poprzez powiększanie jej co roku o inflację. Wartośćią bazową ma być kwota 286,74 zł/MWh – czyli planowana, tegoroczna wartość opłaty zastępczej.

REKLAMA

Co więcej, jak informuje cire.pl, resort gospodarki chce wprowadzić zasadę, że w przypadku, gdy cena zielonych certyfikatów na TGE będzie utrzymywać się przez dwa kolejne kwartały poniżej 80% wartości opłaty zastępczej, wówczas Minister Gospodarki będzie mógł podnieść obowiązkowy poziom udziału energii z OZE w porfolio energetycznym operatorów.

W dodatku, jak informuje cire.pl, w nowym projekcie ustawy o OZE wpowadzone zostaną zapisy w zakresie określania wielkości tzw. współczynników korekcyjnych, tak aby rentowność poszczególnych inwestycji była przynajmniej równa rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych.

REKLAMA

Kolejną zmianą w nowej wersji projektu ustawy będzie – według cire.pl – zwolnienie z koncesjonowania instalacji o mocy do 2 MW mocy elektrycznej i 50 MW mocy cieplnej.

 

Mikroinstalacje

Według cire.pl, w nowej wersji projektu ustawy o OZE zmianie ulegnie również status mikroinstalacji. Ich maksymalna wielkość zostanie zmniejszona z 40 kWe i 70 kWt do odpowiednio 20 kW w przypadku mocy elektrycznej i 35 kW – w przypadku mocy termalnej.

Ponadto, zniknąć ma zasada mówiąca, że właściciel mikroinstalacji będzie mógł odsprzedać maksymalnie tylko 30% wyprodukowanej pzez siebie energii, a rejestracja mikroinstalacji ma się odbywać jedynie przez notyfikację u sprzedawcy energii i w urzędzie skarbowym. 

gramwzielone.pl