Jak skutecznie spełnić wymogi ochrony środowiska przed hałasem?

Jak skutecznie spełnić wymogi ochrony środowiska przed hałasem?
Moe, flickr cc-by-2.0

Do czego zobowiązują inwestora programy ochrony środowiska przed hałasem? Jak zaplanować przedsięwzięcie, aby emisja hałasu{więcej} generowana przez gotową inwestycję nie przekroczyła dopuszczalnych norm? W jaki sposób określić czy prognozowany poziom hałasu będzie miał negatywne oddziaływanie na środowisko?

To główne zagadnienia seminarium MGG Conferences „Hałas a środowisko – aktualny stan prawny i planowane zmiany”, które odbędzie się 28 marca 2012 r. w Warszawie.

Podczas seminarium poruszone zastaną kwestie projektowanych istotnych zmian w podejściu do ponadnormatywnego oddziaływania  hałasu na środowisko w przypadku istniejących dróg, linii tramwajowych i kolejowych, lotnisk.  Na przykładach zostaną także omówione zasady wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska oraz decyzji o pozwoleniu zintegrowanym.

REKLAMA
REKLAMA

Zagadnienia te przybliży Małgorzata Wojciechowska, ekspert w zakresie prawnych i merytorycznych aspektów ochrony środowiska przed hałasem, z uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego. Radca Ministra w Ministerstwie Środowiska, od lat uczestnicząca w pracach związanych z tworzeniem i zmianami prawa w dziedzinie ochrony środowiska.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli firm i instytucji publicznych zajmujących się tworzeniem dokumentów na rzecz postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. Wykładowca przedstawi wiele praktycznych przykładów i wskazówek.

Udział jest odpłatny. Więcej informacji o seminarium, w tym program i arkusz zgłoszenia można znaleźć na stronie http://www.mgg-conferences.pl/.

mgg