MG: rozwój OZE zgodnie z planem

MG: rozwój OZE zgodnie z planem
Philip May, flickr cc-by-2.0

Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego wczoraj przez Ministerstwo Gospodarki, rozwój energetyki odnawialnej w Polsce jest zgodny z celami przyjętymi przez polski rząd w tzw. Krajowym planie działań na rzecz OZE. {więcej}

Sprawozdanie resortu gospodarki dotyczy okresu 2009-2010. Tego rodzaju sprawozdania informujące o postępie w rozwoju energetyki odnawialnej polski rząd jest zobowiązany przygotowywać co dwa lata i wysyłać je do Brukseli. Obowiązek ten wynika z unijnjej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii 2009/28/WE.

W sprawozdaniu Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że w latach 2009-2010 Polska wypełniła minimalny cel udziału OZE w zużyciu energii w Polsce, a co więcej – w 2010 roku udział ten odpowiadał poziomowi zakładanemu na rok 2014.

REKLAMA

W 2010 roku udział energii z OZE w konsumpcji energii ogółem wyniósł 9,5%, przy czym w ciepłwownictwie i chodnictwie było to 12%, w elektroenergetyce – 6,7%, a w transporcie 5,9%.

REKLAMA

Jak informuje MG, w 2010 roku elektrownie wodne w Polsce wyprodukowały 2390,2 GWh energii, farmy wiatrowe – 1700,29 GWh, elektrownie biomasowe – 5905,2 GWh, a biogazownie – 398,3 GWh. W sumie w 2010 roku z OZE wyprodukowano w naszym kraju 10 396,7 GWh energii elektrycznej.

Z kolei w chłodnictwie i ciepłownictwie w 2010 roku energetyka biomasowa wyprodukowała 4554,2 ktoe energii (z czego biogazowa – 45,3 ktoe), energetyka geotermalna – 13,4 ktoe, a energetyka słoneczna termalna – 2,4 ktoe – co daje w sumie 4536,5 ktoe energii z OZE.

Zgodnie z Krajowym planem działań na rzecz OZE, Polska w 2020 roku ma konsumować 10 387 ktoe energii ze źródeł odnawialnych ogółem, podczas gdy całkowite zużycie energii brutto ma wówczas wynosić 69 203 ktoe, co pozwoli na osiągnięcie przez nasz kraj 15-procentowego udziału OZE w konsumpcji energii brutto.

gramwzielone.pl