Pomoc publiczna

Ten problem, który uwidocznił się podczas organizacji pierwszych aukcji dla OZE przeprowadzonych w dniu 30 grudnia 2016 r., zwracała uwagę branża, a także m.in. Urząd Regulacji Energetyki.

REKLAMA

Przyjęte przepisy faworyzowały w aukcji oferentów, którzy na swoje projekty otrzymali wcześniej pomoc inwestycyjną – np. unijną dotację – i dzięki niej mogli zaoferować niższą cenę za energię niż oferenci, którzy takiej pomocy nie mieli i nie byli w stanie zejść niżej z oferowaną ceną, aby zapewnić sobie planowaną opłacalność inwestycji.

Sprawa zmian przepisów w części dotyczącej pomocy publicznej w aukcjach pozostaje otwarta. Ministerstwo Energii nie zadeklarowało, czy rozwiąże ten problem w nowelizacji ustawy o OZE, która zostałaby przyjęta jeszcze przed kolejną aukcją – w tym aukcją dogrywkową do ostatniej aukcji, w której z powodów problemów z dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej część inwestorów nie złożyło swoich ofert. 

REKLAMA