Senat Kalifornii proponuje 100 proc. OZE do roku 2045

Senat Kalifornii proponuje 100 proc. OZE do roku 2045
Fot. Peter Kaminski, flickr cc

Taki postulat znalazł się w projekcie regulacji zaproponowanej przez przewodniczącego kalifornijskiego senatu Kevina de Léon. Obecnie funkcjonujące w Kalifornii prawo zobowiązuje lokalnych operatorów energetycznych do zwiększenia udziału OZE w sprzedawanej przez nich energii do 50 proc. do roku 2030.

Już wcześniej Kalifornia przyjęła prawo, zgodnie z którym udział zielonej energii w stanowym miksie energetycznym ma wzrosnąć do 30 proc. do roku 2020, a w 2015 roku przyjęto regulacje zwiększające ten cel do 50 proc. do roku 2030. W tym samym czasie władze Kalifornii przyjęły również cel 100-procentowego udziału OZE w energii zużywanej przez stanowe budynki w Sacremento.

Kalifornia wprowadziła ponadto prawo nakazujące w przypadku powstawania nowych budynków, projektowania ich w taki sposób, aby przynajmniej 15 proc. powierzchni dachów można było przeznaczyć na montaż instalacji solarnych. Przygotowywane obecnie przez stanowe władze prawo ma natomiast wprowadzić obowiązek montażu takich instalacji w przypadku nowych budynków, przechodząc od statusu „solar ready” do „solar installed”. Takie prawo obowiązuje już zresztą w San Francisco.

REKLAMA

Cele obowiązkowego udziału OZE w swoich miksach energetycznych wdrożyły już także inne stany i miasta USA. Najambitniejszy jak na razie jest cel przyjęty przez władze stanowe Hawajów, które chcą zwiększyć udział zielonej energii również do 100 proc. do roku 2045.

REKLAMA

Według California Energy Comission, w 2015 r. udział odnawialnych źródeł energii w miksie wytwarzania energii elektrycznej w Kalifornii – bez dużych elektrowni wodnych – wynosił 21,9 proc., na co złożyła się generacja rzędu 64,78 TWh. Udział pozostałych źródeł w miksie energii tego stanu wyniósł w przypadku gazu 44 proc., a w przypadku dużych elektrowni wodnych – 5,4 proc. Udział energii produkowanej z węgla wyniósł natomiast 6 proc., czyli tyle samo, ile wynosił wówczas udział generacji z fotowoltaiki.

Możliwości większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sieciach lokalnych operatorów zwiększą przemysłowe magazyny energii, w których budowie Kalifornia jest obecnie globalnym liderem. Do 2020 r. zgodnie ze stanową strategią energetyczną w Kalifornii mają powstać magazyny energii o mocy 1,3 GW.

Decyzje o inwestycjach w przemysłowe magazyny energii to w dużej mierze efekt awarii i wycieku gazu z jednego ze zlokalizowanych w tym stanie magazynów gazu, na których dotąd opierało się bezpieczeństwo energetycznego Kalifornii. Więcej na ten temat w artykule: Kolejne wielkie magazyny energii w Kalifornii.

red. gramwzielone.pl