Dotacje inwestycyjne oraz zasady wsparcia OZE. Pomoc publiczna, efekt zachęty, aukcje

Dotacje inwestycyjne oraz zasady wsparcia OZE. Pomoc publiczna, efekt zachęty, aukcje
Fot. Fronius

W związku z planowanymi naborami wniosków o unijne dofinansowanie projektów z zakresu OZE w ramach regionalnych programów operacyjnych Sigma Finance Sp. z o.o. rozpoczyna kolejną kampanię informacyjną w ramach cyklu organizowanych szkoleń.

Najbliższe wydarzenie to SZKOLENIE TEMATYCZNE I – Dotacje inwestycyjne oraz zasady wsparcia inwestycji OZE (pomoc publiczna, efekt zachęty, aukcje). Szkolenie kierowane będzie do podmiotów planujących inwestycje z zakresu budowy instalacji OZE i zamierzających przystąpić do najbliższego konkursu naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji OZE w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Zagadnienia, które będą poruszane na szkoleniu, mają umożliwić potencjalnym wytwórcom i beneficjentom dobre przygotowanie inwestycji OZE zarówno w kontekście wymogów regulaminów konkursów i skutecznego ubiegania się o dotacje, jak również w kontekście eksploatacji instalacji wybudowanych z udziałem pomocy publicznej, bez ryzyka utraty przyznanego wcześniej wsparcia. Szkolenie obejmie następujące zagadnienia:

REKLAMA

  • Podstawowe pojęcia: pomoc publiczna (rodzaje i źródła pomocy), efekt zachęty, rozpoczęcie realizacji projektu a możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Możliwe wsparcie inwestycyjne w ramach RPO dla danego województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, główne rodzaje i typy projektów i rodzaje beneficjentów.
  • Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania dla różnych instalacji OZE.
  • Kryteria oceny i wyboru projektów w ramach planowanych konkursów.
  • Warunki dopuszczalności pomocy publicznej w kontekście zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.
  • Wsparcie operacyjne wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach systemu aukcyjnego, limity pomocy, prawidłowe rozliczenie pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE.

Planowane najbliższe terminy szkoleń w obszarze: Dotacje inwestycyjne oraz zasady wsparcia inwestycji OZE (pomoc publiczna, efekt zachęty, aukcje):

REKLAMA

  • Dla podmiotów z woj. podlaskiego – Białystok – 16 marca 2017 r.
  • Dla podmiotów z woj. lubelskiego – Kazimierz Dolny (lub Lublin) – 30 marca 2017 r.
  • Dla podmiotów z woj. podkarpackiego – Rzeszów – 6 i/ lub 13 kwietnia 2017 r.
  • Dla podmiotów z województwa świętokrzyskiego – 20 i/lub 27 kwietnia 2017 r.

Dokładne miejsce szkolenia (nazwa obiektu i adres) zostaną ustalone w zależności od ostatecznej liczby uczestników. Cena za udział w szkoleniu wynosi 800 zł + VAT na osobę. Zainteresowanych prosimy o wysłanie na adres e-mail: sigmafinance@sigmafinance.pl wstępnych deklaracji uczestnictwa ze wskazaniem miasta.

Deklaracje z dopiskiem – SZKOLENIE TEMATYCZNE I /miasto – będą przyjmowane pod adresem sigmafinance@sigmafinance.pl do dnia 10 marca 2017. 

artykuł sponsorowany