Według danych URE polski rynek OZE rozwijał się w ub. r. … najlepiej w historii

Według danych URE polski rynek OZE rozwijał się w ub. r. ... najlepiej w historii
Foto. Danish Wind Energy Association, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki oszacował, że w ubiegłym roku w Polsce zainstalowano odnawialne źródła o mocy 1,445 GW. To rekord w dotychczasowej historii rynku OZE w naszym kraju. Liczby przedstawione przez URE wydają się jednak problematyczne, mając na uwadze obserwowane w ubiegłym roku spowolnienie inwestycyjne w polskiej branży OZE.

URE policzył, że w porównaniu z początkiem 2016 r. potencjał odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrósł z 6,97 GW do 8,415 GW.

Za tak duży wzrost odpowiada – według Urzędu Regulacji Energetyki – sektor energetyki wiatrowej. Moc przyłączanych źródeł w pozostałych technologiach OZE była relatywnie niewielka. 

REKLAMA

URE ocenia, że w 2016 r. potencjał działających w kraju farm wiatrowych zwiększył się o ok. 1,225 GW – z 4,582 GW do 5,807 GW na koniec ubiegłego roku.

Te dane stoją jednak w wyraźnej sprzeczności z liczbami przedstawionymi niedawno przez europejskie stowarzyszenie branży wiatrowej WindEurope, według którego w ubiegłym roku w Polsce powstały farmy wiatrowe o mocy 682 MW.

REKLAMA

Te inwestycje finalizowano w ubiegłym roku jednak niejako z rozpędu, po boomie inwestycyjnym, który obserwowaliśmy w polskim sektorze wiatrowym w 2015 r. i który był w dużej mierze efektem zamykania systemu zielonych certyfikatów.

Natomiast według przedstawionych przez URE informacji, potencjał działających w Polsce instalacji wykorzystujących biomasę w 2016 r. wzrósł z 1,122 GW do 1,281 GW, elektrowni wodnych – z 981,8 MW do 993,9 MW, biogazowni – z 212,5 MW do 233,9 MW, natomiast elektrowni fotowoltaicznych – z 71 MW do 99 MW.

Dane URE nie uwzględniają przyłączanych mikroinstalacji, które działają poza systemem zielonych certyfikatów, czyli głównie mikroinstalacji prosumenckich. To zaniża zwłaszcza zainstalowany potencjał fotowoltaiki z uwagi na fakt, że niemal 99 proc. mocy zainstalowanych w Polsce mikroinstalacji opiera się właśnie na tej technologii.

Według Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, na koniec 2016 r. potencjał elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wynosił ponad 192,8 MW, w tym moc mikroinstalacji PV wynosiła 93,7 MW. 

Urząd Regulacji Energetyki zaznacza, że w podanym zestawieniu uwzględnił instalacje OZE, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez URE lub wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego, a także mikroinstalcje objęte systemem świadectw pochodzenia. 

red. gramwzielone.pl