PV, Internet rzeczy, magazyny energii i elektryczne auta na brytyjskich wyspach

PV, Internet rzeczy, magazyny energii i elektryczne auta na brytyjskich wyspach
Hugh Town, archipelag wysp Scilly. Fot. Paul, flickr cc

Na wyspach archipelagu Scilly położonego na zachód od wybrzeży Kornwalii jest uruchamiany pilotażowy projekt budowy lokalnych systemów energetycznych w oparciu o czyste technologie. Cel to zwiększenie niezależności energetycznej i optymalizacja generacji i zużycia produkowanej na miejscu energii.

Pilotaż realizowany na wyspach zamieszkanych przez około 2,2 tys. osób zakłada połączenie technologii z zakresu kształtowania popytu na energię, wykorzystania OZE, elektrycznej motoryzacji i magazynów energii w lokalnych, wyspowych systemach elektroenergetycznych. Wypracowane w ten sposób rozwiązania będzie można przenieść na większe obszary.

Autorzy projektu Smart Energy Islands chcą wypracować rozwiązania zmierzające do zmniejszenia rachunków za energię mieszkańców również innych brytyjskich wysp o 40 proc. do roku 2025. Do tego czasu 40 proc. energii ma pochodzić na nich ze źródeł odnawialnych, a każde 2 auta na 5 jeżdżących po nich samochodów mają być zasilane energią elektryczną.

REKLAMA

Obecnie potencjał odnawialnych źródeł energii na wyspach archipelagu Scilly to około 720 kW, z czego większość to domowe instalacje fotowoltaiczne. Dzięki projektowi Smart Energy Islands ten potencjał ma się wkrótce podwoić – zostanie zainstalowanych 100 domowych systemów fotowoltaicznych, a dodatkowo powstaną dwa systemy PV o mocy po 50 kW.

Koszt projektu realizowanego na wyspach archipelagu Scilly wyniesie 10,8 mln funtów, z czego 8,6 mln funtów ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

REKLAMA

Systemy zarządzania energią dla mikrosystemów energetycznych na wyspach archipelagu Scilly dostarczy brytyjska firma Moixa. Dostarczone przez nią rozwiązania mają – poprzez wypracowanie określonych algorytmów – optymalizować proces ładowania samochodów elektrycznych z uwzględnieniem aktualnego stanu sieci elektroenergetycznej oraz wykorzystania ich akumulatorów jako magazynów energii.

System zaprojektowany przez Moixa ma w końcu przyczynić się do optymalizacji wykorzystania energii produkowanej z domowych instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo lepszemu zagospodarowaniu energii z PV ma służyć wykorzystanie jej w systemach grzewczych.

Złagodzenie obciążenia systemów energetycznych wysp pozwoli im na większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i budowę niezależności energetycznej (…) Zadaniem firmy Moixa będzie pokazanie, jak zwykli ludzie mogą odegrać kluczową rolę w tworzeniu systemu energetycznego przyszłości. Domowe baterie i samochody elektryczne, kontrolowane przez inteligentne oprogramowanie, pomogą w stworzeniu niezawodnego, efektywnego kosztowo, niskoemisyjnego systemu energetycznego, który przełoży się na oszczędności w gospodarstwach domowych i lokalnych wspólnotach – komentuje Moixa.

Brytyjska firma uczestniczy też w innym pilotażowym projekcie, którego celem jest przetestowanie modelu wirtualnej elektrowni w domach wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Więcej na ten temat w artykule: Brytyjczycy przetestują wirtualną elektrownię.

red. gramwzielone.pl