Program Region. Na razie wniosek tylko od jednego WFOŚiGW

Program Region. Na razie wniosek tylko od jednego WFOŚiGW
Gramwzielone.pl (C)

Od początku lutego NFOŚiGW w Warszawie prowadzi nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które zechcą przystąpić do programu Region mającego na celu finansowanie inwestycji m.in. w domowe instalacje odnawialnych źródeł energii. Zainteresowanie wyraziło dotąd kilka spośród 16 działających w kraju WFOŚiGW. Wniosek o przystąpienie do programu złożył jak na razie tylko jeden z nich.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że dofinansowywanie w ramach programu Region obejmie wszystkie typy przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej ujęte w planach działalności WFOŚiGW, w formie preferencyjnej, niskooprocentowanej pożyczki.

Program Region ma być alternatywą, którą obecne władze Funduszu zaoferują w miejsce zakończonych programów Prosument, Ryś czy Kawka – oferty przygotowanej przez poprzednie władze NFOŚiGW.  

REKLAMA

Oprocentowanie pożyczek w programie Region dla wojewódzkich funduszy zostanie oparte o WIBOR 3M na poziomie WIBOR 3M plus 15 punktów bazowych nie mniej niż 2 proc. Pożyczki będą udzielane na okres nie dłuższy niż 7 lat z okresem karencji do 6 miesięcy.

Warunki finansowania udzielanego beneficjentom końcowym określą poszczególne WFOŚiGW, przy czym oprocentowanie tych pożyczek nie będzie mogło mieć charakteru konkurencyjnego dla pożyczek NFOŚiGW udzielanych w tym samym obszarze.

Za bezpośrednią obsługę beneficjentów – m.in. osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych – mają odpowiadać wojewódzkie fundusze, które ze środków otrzymanych z programu Region będą finansować inwestycje m.in. w odnawialne źródła energii na terenie województw, w których działają.

NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy w programie Region na początku lutego br.

Jak informuje Fundusz w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, na razie wniosek o udział w programie Region złożył tylko WFOŚiGW w Białymstoku, a wstępne zainteresowanie udziałem miało wyrazić 6 wojewódzkich funduszy. NFOŚiGW nie wymienia jednak, o które WFOŚiGW chodzi.

Kiedy z programu Region będą mogli skorzystać pierwsi beneficjenci, czyli – jak wszystko wskazuje – mieszkańcy województwa podlaskiego?

REKLAMA

Donata Bieniecka-Popardowska z biura prasowego NFOŚiGW informuje, że podpisanie umowy z WFOŚiGW w Białymstoku powinno nastąpić najpóźniej do końca przyszłego miesiąca.

Nie wiadomo jednak, kiedy z nowej oferty będą mogli skorzystać mieszkańcy Podlasia. Termin naboru wniosków oraz jego zasady ma indywidualnie określać każdy z WFOŚiGW, które przystąpią do programu Region.

Obecnie wiele wojewódzkich funduszy ochrony środowiska prowadzi własne programy, które zakładają preferencyjne finansowanie inwestycji mających na celu produkcję zielonej energii czy walkę z niską emisją i które są adresowane do osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych.

W większości te programy bazują na mechanizmie preferencyjnych pożyczek i możliwości ich częściowego umorzenia w przypadku terminowej realizacji inwestycji i spłaty części zaciągniętej pożyczki. W kilku WFOŚiGW, które uruchomiły na początku 2017 r. tegoroczne edycje takich programów, nabory jednak już się zakończyły. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w WFOŚiGW w Warszawie i Poznaniu.

Dla części WFOŚiGW, które nie realizują własnych programów finansowania inwestycji proekologicznych, szansą na uruchomienie takiej oferty jest przystąpienie do programu Region.

Na złożenie wniosku o udział w programie Region wojewódzkie fundusze mają czas do 29 września br. – o ile nie zostaną wcześniej wyczerpane środki przewidziane na ten rok.

Budżet programu Region na 2017 r. ma wynieść 200 mln zł, z czego na działania związane z OZE i efektywnością energetyczną do dyspozycji ma być 116 mln zł.

NFOŚIGW zakłada, że program Region będzie realizowany do 2023 r.

red. gramwzielone.pl