ME szuka klastrów energii

ME szuka klastrów energii
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Resort energii chce stworzyć listę projektów klastrów energii, które zaczynają powstawać w naszym kraju.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk, które widzą potencjał w klastrach energii, postanowiliśmy uruchomić formularz, który pomoże nam stworzyć pełną, na bieżąco aktualizowaną listę inicjatyw klastrowych w Polsce. Liczymy, że posłuży ona do wymiany kontaktów i doświadczeń – informuje Ministerstwo Energii.

ME zapewnia, że będzie się kontaktować z klastrami, które dokonają rejestracji, w celu przesłania dodatkowych informacji w zakresie wytycznych do opracowania strategii klastra energii, która będzie mogła stanowić w przyszłości podstawę do ubiegania się o wsparcie.

REKLAMA

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Ministerstwa Energii pod tym linkiem.

Na razie w ustawie o odnawialnych źródeł energii znajdziemy jedynie ogólną definicję klastrów energii, bez bardziej precyzyjnych regulacji na temat zasad ich funkcjonowania.

REKLAMA

Ministerstwo Energii już po przyjęciu ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, co nastąpiło w połowie ubiegłego roku, zapowiedziało przygotowanie kolejnej nowelizacji, w której miały zostać zawarte kolejne regulacje dla obszaru klastrów. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się publikacji projektu tej nowelizacji, ani nie znamy jej najważniejszych założeń.

Zgodnie z definicją obowiązującą w ustawie o OZE od 1 lipca 2016 r., klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin.

Klaster energii ma być reprezentowany przez koordynatora, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.

Niedawno Ministerstwo Energii przedstawiło natomiast wykonane na jego zamówienie studium nt. klastrów energii. Więcej na ten temat w artykule: ME opublikowało ekspertyzę nt. klastrów energii

red. gramwzielone.pl