Zakaz palenia węglem we Wrocławiu już od 2024?

Zakaz palenia węglem we Wrocławiu już od 2024?
Fot. Illya Kondratyuk, flickr cc

Dolny Śląsk dołącza do województw, które pracują nad uchwałą antysmogową. Jeśli przyjęte zostaną aktualnie dyskutowane propozycje, Wrocław może być drugim po Krakowie miastem, w którym zakazane zostanie palenie węglem i drewnem w domowych piecach.

Zespół ekspertów ds. jakości powietrza działający przy urzędzie marszałkowskim woj. dolnośląskiego przedstawił propozycje regulacji, które mogą zostać zawarte w uchwale antysmogowej woj. dolnośląskiego.

Najbardziej restrykcyjne przepisy maja zostać wprowadzone dla obszaru Wrocławia i miejscowości uzdrowiskowych. Dla nich proponuje się wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych w domowych piecach od stycznia 2024 r. Jeśli w uchwale finalnie zostanie przyjęty taki zapis, wówczas na tych obszarach możliwe będzie palenie jedynie paliwami gazowymi czy lekkim olejem opałowym, a także korzystanie z ciepła sieciowego.

REKLAMA

Na pozostałych obszarach województwa dolnośląskiego postulowane jest wprowadzenie mniej restrykcyjnych regulacji, zakładających umożliwienie palenia węglem, ale tylko w piecach 5. klasy. Ten przepis w przypadku nowobudowanych domów ma obowiązywać od stycznia 2018 r. W starych budynkach kotły poniżej 3. klasy mogłyby być użytkowane do 2024 r., a poniżej 5. klasy do 2028 r.

Ponadto od 2018 r. miałby obowiązywać zakaz wykorzystywania węgla brunatnego, mułów węglowych i flotokoncentratów, a także drewna o wilgotności większej niż 20 proc.

Władze województwa dolnośląskiego zapowiadały wcześniej, że chcą, aby uchwała antysmogowa została przyjęta w listopadzie br.

REKLAMA

Małopolska pierwsza

Dolny Śląsk jest kolejnym województwem, które pracuje nad uchwałą antysmogową. Pierwszą w Polsce przyjęły na początku tego roku władze Małopolski.

Zgodnie z przyjętą uchwałą antysmogową, na terenie Małopolski od 1 lipca zabronione będzie korzystanie z paliw niskiej jakości, m.in. mułów i drewna o wilgotności powyżej 20 proc. Oznacza to, że drewno będzie musiało być sezonowane. Uchwała nie wprowadza całkowitego zakazu palenia węglem czy drewnem. 

Ponadto, zgodnie z uchwałą antysmogową, instalowane na terenie Małopolski kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania tzw. ekoprojektu, zgodnie z którymi kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu. Od 2020 r. kotły, które nie spełniają norm ekoprojektu, nie będą dostępne w sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

Na dostosowanie się do jej przepisów mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 roku, a w przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy 3., ten okres został wydłużony do końca 2026 roku.

Bardziej restrykcyjne regulacje będą obowiązywać od 1 września 2019 r. na terenie Krakowa, gdzie wejdzie wówczas w życie całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach.

red. gramwzielone.pl