ME zachęca do współpracy organizacje pozarządowe

ME zachęca do współpracy organizacje pozarządowe
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Ministerstwo Energii opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej projekt programu mającego na celu współpracę z organizacjami pozarządowymi. Resort zachęca do składania uwag.

Opracowany przez resort energii „Program współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017–2018” – jak informuje ME – ma umożliwić „aktywny udział organizacjom pozarządowym w wypracowywaniu rozwiązań w sferze zadań publicznych z zakresu działalności Ministerstwa Energii”.

Deklarowane przez Ministerstwo Energii cele programu to identyfikacja organizacji pozarządowych, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z ME, identyfikacja obszarów współpracy z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron, wzmocnienie aktywności społecznej w zakresie realizacji zadań publicznych, pozostających we właściwości resortu energii, a także opracowanie przejrzystego modelu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

REKLAMA
REKLAMA

Do 20 kwietnia br. można składać uwagi do programu opracowanego przez Ministerstwo Energii, kierując je na adres e-mail: organizacje.pozarzadowe@me.gov.pl 

Dokument pt. „Program współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017–2018 jest dostępny pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl