URE podał średnie ceny energii za IV kwartał i cały 2016 r.

URE podał średnie ceny energii za IV kwartał i cały 2016 r.
Fot. Peter Kaminski, flickr cc-by

Urząd Regulacji Energetyki podał średnie ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za IV kwartał i cały ubiegły rok. Średnia cena energii za 2016 r. praktycznie nie zmieniła się w stosunku do ceny za rok 2015.

URE podał, wyznaczoną zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy Prawo energetyczne, średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, która wyniosła w 2016 r. 169,70 zł/MWh.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2016 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

REKLAMA

URE zaznacza, że sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku, a w przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

URE podał też średnią cenę energii za IV kwartał 2016 r., wyznaczaną również zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) Prawa energetycznego. Ta cena wyniosła 168,88 zł/MWh.

REKLAMA

To cena niższa niż podana wcześniej przez URE, wyznaczona w ten sam sposób, średnia cena energii za III kwartał 2016 r., która wyniosła 171,52 zł/MWh i była niewiele wyższa od ceny w II kwartale ubiegłego roku (171,14 zł/MWh).

W całym 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 169,99 zł/MWh. Średnia cena energii na rynku konkurencyjnym w 2014 r. wynosiła tymczasem 163,58 zł/MWh.

Urząd Regulacji Energetyki podaje też średnią cenę energii działając na podstawie z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne. Wyznaczona na podstawie tych przepisów średnia cena energii w 2016 r. niewiele różniła się od ceny wyznaczonej na podstawie art. 23 Prawa energetycznego i wyniosła 169,57 zł/MWh.

W tym przypadku uwzględniono dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytworzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne. Ta cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w tym okresie o łącznym wolumenie 12,69 TWh.

red. gramwzielone.pl