URE podał średnią cenę energii dla gospodarstw domowych w 2016 r.

URE podał średnią cenę energii dla gospodarstw domowych w 2016 r.
Fotolia

Urząd Regulacji Energetyki przekazał informacje w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2016 rok.

Obowiązek publikacji tej ceny wynika z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220).

Działając na podstawie tego przepisu URE podał, że średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej i obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2016 rok, wyniosła 0,4987 zł/ kWh.

REKLAMA

W tej cenie został uwzględniony podatek akcyzowy, jednak nie uwzględniono podatku VAT, którego odzyskania nie mają możliwości odbiorcy będący gospodarstwami domowymi. Po doliczeniu 23-procentowego podatku VAT podana przez URE cena wyniosłaby 0,6134 zł/kWh.

REKLAMA

Na koszty ponoszone na rachunkach za energię przez odbiorców końcowych składa się również opłata OZE liczona od każdej jednostki skonsumowanej energii, a także opłaty stałe.

Opłata OZE została podniesiona w tym roku z 2,51 zł/MWh aż na 3,7 zł/MWh. Dodatkowo zwiększono opłatę stałą w postaci tzw. opłaty przesyłowej, której beneficjentem jest energetyka konwencjonalna i która wynika z ustawy KDT. Ta opłata została podniesiona z 3,87 zł/miesiąc na 8 zł/miesiąc.

Dodatkowo Ministerstwo Energii chce wprowadzić na rachunki odbiorców energii tzw. opłatą mocową, z której będą pokrywane koszty wsparcia dla konwencjonalnych elektrowni działających w ramach tzw. rynku mocy. Szacunkowa wartość tej opłaty nie jest jeszcze znana, wiadomo jednak, że ME chce uzależnić jej wysokość od zużycia energii, proponując wstępnie progi do i powyżej 1000 kWh oraz powyżej 4000 kWh.

red. gramwzielone.pl