Fundusze norweskie: dotacje na promocję OZE i EE

Fundusze norweskie: dotacje na promocję OZE i EE
Fot. Images of Money, flickr cc

Nawiązanie i wzmocnienie współpracy bilateralnej między beneficjentami polskimi i norweskimi, prowadzącej m.in. do zwiększenia świadomości w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii – to cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04. W ogłoszonym naborze do rozdysponowania jest 100 tys. EUR, czyli prawie 436 tys. PLN.

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w ostatnim dniu marca br. ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (FWD NMF) na poziomie programu na dofinansowanie projektów na kwotę 100 tys. EUR, tj. 435 930 PLN. Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z FWD NMF 2009-2014 oraz środki budżetu państwa.

Wnioski o dofinansowanie będzie przyjmował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie od 18 kwietnia do 31 maja 2017 r. W przypadku niewyczerpania środków dopuszcza się możliwość wydłużenia daty zakończenia naboru lub przesunięcia pieniędzy na inne działania dwustronne.

REKLAMA

Do dofinansowania kwalifikują się projekty nieinwestycyjne złożone w partnerstwie z organizacją z Norwegii, działającą w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i adaptacji do zmian klimatu. Przedmiotem wsparcia są działania polegające na organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami międzynarodowymi oraz z Norwegii.

Przedsięwzięcia jednocześnie muszą wpisywać się w jeden z obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami programu, do których zalicza się poprawa efektywności energetycznej w budynkach, wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie wytworzenia odpadów i redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi.

REKLAMA

Obszary współpracy obejmują plany energetyczne dla regionów/gmin (systemy energii – produkcja – zużycie), łagodzenie długoterminowych zmian klimatu, współpracę między ośrodkami zajmującymi się wydajnością energetyczną i/lub energią odnawialną, wzrost wydajności energetycznej w sektorze usług publicznych (dostawcy i dystrybutorzy energii itd.), energię alternatywną (wykorzystanie biomasy w systemach ciepłowniczych, warunki wstępne do wykorzystania energii alternatywnej (infrastruktura dla alternatywnego paliwa itd.), konwersję instalacji spalania na przyjazne dla środowiska; wspólne regulacje UE, dyrektywy i cele w zakresie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu oraz w zakresie redukcji emisji gazów i pyłów, europejskie i krajowe doświadczenia i najlepsze praktyki w obszarze wydajności energetycznej w sektorze przemysłu oraz redukcji emisji gazów i pyłów, europejskie i krajowe przyjazne dla środowiska technologie spalania (współspalania) mające na celu wzrost wydajności energetycznej w sektorze przemysłu i redukcję emisji gazów i pyłów, a także platformy do współpracy zakładającej powiązanie badaczy i przedsiębiorców, decydentów politycznych i przedsiębiorców itd.

O dofinansowanie ze środków FWD NMF mogą ubiegać się organizacje zrzeszające lub działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związki i partnerstwa miast, gmin, powiatów i regionów; państwowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz fundacje i stowarzyszenia, a także organizacje samorządu gospodarczego (izby gospodarcze).

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków NMF stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania wynosi 20 tys. EUR, tj. 87 186 PLN, a maksymalna – 50 tys. EUR, tj. 217 965 PLN.

red. gramwzielone.pl