TAURON JEDNAK CHCE ROZMAWIAĆ Z PROSUMENTAMI ?

W dniu 31 marca br. z inicjatywy grupy prosumentów z południowej części Polski doszło do spotkania z przedstawicielami Taurona w siedzibie spółki w Katowicach. W spotkaniu oprócz prosumentów udział wzięli przedstawiciele spółek Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta –

Efekty tego spotkania opisuje czytelnik portalu Gramwzielone.pl i jeden z uczestniczących w tym spotkaniu prosumentów.

Głównymi celami  spotkania było omówienie zasad rozliczania prosumentów dwutaryfowych, korzystających z taryfy G12. Omawiane były ponadto kwestie związane z bilansowaniem międzyfazowy oraz dotyczące prosumentów okresy rozliczeń.

REKLAMA

Sposób rozliczania prosumentów dwustrefowych oraz jego uzasadnienie przedstawił dyrektor w spółce Tauron Sprzedaż Dariusz Bukowiec.

Przyjęty dla tej grupy prosumentów system rozliczeń „proporcjonalny” może być atrakcyjny jedynie dla grupy prosumentów posiadających nadwyżkę energii oddanej w taryfie dziennej i jednocześnie niedobór produkcji w bilansie z  taryfą nocną. W pozostałych przypadkach system rozliczeń przyjęty przez Tauron jest dla tej grupy prosumentów niekorzystny finansowo.

Ponadto bilansowanie tak wypracowanych nadwyżek przed okresem zimowym może skutkować niedoborem energii do rozliczenia w następnym okresie grzewczym w ramach 365-dniowego okresu „magazynowania”.  Mimo wypracowania nadwyżki, prosument może być zmuszony zimą do dokupienia brakującej części energii, gdyż nadwyżka ta została już wcześniej mniej korzystnie zbilansowana.

Wobec krytyki powyższego „proporcjonalnego” systemu, przedstawiciele Taurona zadeklarowali skierowanie zapytania do Urzędu Regulacji Energetyki , z prośbą o wyjaśnienie, czy taki system rozliczeń jest zgodny z prawem i nie narusza interesów prosumentów.

REKLAMA

Kolejnym tematem spotkania przedstawicieli Taurona z prosumentami było bilansowanie międzyfazowe. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. zapisem ustawy o OZE (art. 4, pkt. 3), bilansowanie takie powinno mieć miejsce w urządzeniu pomiarowo-rozliczeniowym (liczniku) zamontowanym u prosumenta. Niestety, dzięki nieprecyzyjnemu zapisowi dotyczącym bilansowania międzyfazowego, który pojawił się w ustawie, operatorzy, w tym Tauron Dystrybucja, takiego bilansowania w większości nie dokonują. 

W tym przypadku poinformowano obecnych prosumentów, że w najbliższych dniach, za pośrednictwem

Ostatnim tematem spotkania prosumentów z przedstawicieli Taurona miało być wydłużony do 12 miesięcy okresu rozliczeń. Większość prosumentów zawarła umowy na 1- , 2- lub 6-miesięczne okresy rozliczeń, podczas gdy z punktu widzenia znacznej liczby prosumentów najkorzystniejszy byłby 12-miesięczny okres rozliczeniowy.

Przedstawiciele Tauron Sprzedaż poinformowali obecnych na spotkaniu, że od 1 stycznia 2017 jest już możliwa zmiana dotychczasowego, krótszego okresu rozliczeniowego na 12-miesięczny. W tym celu należy skontaktować się z BOK Tauron.

Zaproszeni prosumenci na koniec spotkania zostali zapewnieni, że zostaną poinformowani  o treści odpowiedzi z Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa Energii niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Tauron.

Pozytywnym jest fakt samej chęci podjęcia przez Tauron rozmów z prosumentami. Niestety nie można (na razie) powiedzieć tego o innych operatorach systemów dystrybucyjnych.

E.S. (imię autora do wiadomości redakcji portalu Gramwzielone.pl)