NFOŚiGW: szkolenie nt. dofinansowania dla przedsiębiorstw na OZE i EE

NFOŚiGW: szkolenie nt. dofinansowania dla przedsiębiorstw na OZE i EE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

19 kwietnia br. w NFOŚiGW odbędzie się kolejne szkolenie z unijnego działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, które jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Unijne dofinansowanie czeka na duże przedsiębiorstwa, które złożą odpowiedni wniosek w Funduszu do 29 maja 2017 r.

Przedsiębiorcy zainteresowani wcześniejszym szkoleniem, objaśniającym zasady i możliwości dofinansowania projektów w ramach działania 1.2, mogą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 19 kwietnia br. w siedzibie NFOŚiGW.

REKLAMA

Budżet ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi 300 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej (wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, jednak nie może przekroczyć 75 proc. Przy czym pomoc zwrotna to oprocentowane zwrotne dofinansowanie z możliwością umorzenia spłat części kapitału tej pomocy (tj. przyznania premii inwestycyjnej), którego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia zakładanego efektu (zmniejszenia zużycia energii) w wysokości od 5 proc. do 15 proc. wysokości wydatków kwalifikowalnych.

REKLAMA

W ramach działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Chodzi m.in. o takie działania, jak przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); a także zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom, które posiadają formę prawną: kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124 lub kod 140.

Na zgłoszenia na szkolenie, za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem, Narodowy Fundusz czeka do 13 kwietnia br. do godz. 15.

red. gramwzielone.pl