Europejskie koncerny poparły kryterium 550 g CO2/kWh

Europejskie koncerny poparły kryterium 550 g CO2/kWh
Foto. Siemens

Czołowe unijne koncerny, w tym energetyczne i paliwowe, poparły propozycję Komisji Europejskiej w zakresie ograniczenia pomocy publicznej w ramach krajowych rynków mocy tylko do elektrowni charakteryzujących się mniejszą emisyjnością niż 550 g CO2/kWh. Przeciwko temu zapisowi mocno protestuje polski rząd.

W liście adresowanym do przedstawicieli Komisji i Parlamentu Europejskiego unijne koncerny – Siemens, Total, Shell, Statoil, Iberdrola, gasNatural fenosa, Eni – a także organizacje branżowe WindEurope oraz SolarPower Europe, poparły propozycję Komisji Europejskiej zawartą w tzw. pakiecie zimowym, czyli zbiorze regulacji, które mają kształtować unijną politykę energetyczną i klimatyczną po roku 2020.

Jednym z zapisów pakietu zimowego, który może uderzyć w wysokoemisyjną energetykę opartą na węglu i przeciwko któremu protestuje polski rząd, jest zapis o maksymalnych emisjach z elektrowni, które będzie mogła objąć pomoc w ramach krajowych rynków mocy.

REKLAMA

Przyjęcie kryterium emisji poniżej 550 g CO2/kWh w praktyce wyeliminuje polskie elektrownie węglowe – także te nowo budowane – z możliwości wsparcia w ramach rynku mocy, co może zniweczyć plany polskiego rządu planującego wdrożenie takiego mechanizmu pomocy dla krajowej energetyki.

Wymienione wyżej europejskie koncerny zwróciły się tymczasem w tym tygodniu do przedstawicieli Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o poparcie kryterium 550 g CO2/kWh, nazywając tą propozycje Brukseli „krokiem w dobrym kierunku”, a także „transparentną” i zgodną zasadami inwestycyjnymi, które przyjął Europejski Bank Inwestycyjny.

Nasze rachunki za energię nie powinny wspierać funkcjonowania najbardziej trujących elektrowni, zwłaszcza, że dostępne są czystsze alternatywy. Takie działanie w oczywisty sposób zaprzeczyłoby polityce klimatycznej i energetycznej UE i byłoby sprzeczne z najlepszym interesem europejskich konsumentów – czytamy w liście wystosowanym przez europejskich potentatów z sektora paliwowego i energetycznego.

REKLAMA

Autorzy listu nazywają propozycję limitu 550 g CO2/kWh również „technologicznie neutralną”. – Elektrownie z wyższymi emisjami CO2 będą mogły nadal operować na rynku, po prostu płacąc za swoje emisje w ramach schematu ETS – czytamy w liście, w którym podkreśla się również, że propozycja KE byłaby komplementarna z unijnym systemem handlu emisjami CO2, który – zdanie autorów – wymaga reformy, aby dać znaczące sygnały cenowe do inwestycji w niskoemisyjne technologie.

Czego dotyczy pakiet zimowy? 

30 listopada 2016 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” nazywany pakietem zimowym, który ma na celu przekształcenie, do 2030 r. i na kolejne lata, systemu energetycznego unii energetycznej w gospodarkę niskoemisyjną, a jednocześnie wygenerowanie korzyści dla zatrudnienia, konsumentów, wzrostu gospodarczego, innowacji i konkurencyjności. Pakiet ma trzy główne cele – przyznanie efektywności energetycznej priorytetowego znaczenia, osiągnięcie pozycji światowego lidera w dziedzinie energii odnawialnej i zapewnienie preferencji konsumentom.

Jedno z podstawowych założeń pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, czyli wzmocnienie roli konsumentów, ma być realizowane m.in. poprzez zapewnienie im dostępu do umów o dynamicznych cenach energii elektrycznej oraz inteligentnych liczników wyposażonych w pewne minimalne funkcje.

– Nowe wydarzenia doprowadziły jednak do fundamentalnych zmian na europejskich rynkach energii elektrycznej. Udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych gwałtownie wzrósł, a energia ta stała się bardziej konkurencyjna pod względem kosztów. Przechodzenie na odnawialne źródła energii będzie kontynuowane, ponieważ jest ono jednym z kluczowych warunków realizacji obowiązków Unii na mocy porozumienia klimatycznego z Paryża. W przyszłości rynek energii elektrycznej będzie się charakteryzował bardziej zmiennym i rozproszonym wytwarzaniem energii elektrycznej, zwiększoną współzależnością pomiędzy państwami członkowskimi i nowymi możliwościami technologicznymi pozwalającymi konsumentom zmniejszać rachunki i aktywnie uczestniczyć w rynkach energii elektrycznej poprzez reagowanie na zapotrzebowanie, konsumpcję własną i magazynowanie energii – zapewnia Komisja Europejska

Wzmocnieniu roli konsumentów ma towarzyszyć poprawa konkurencji na detalicznym rynku energii elektrycznej poprzez stopniowe wycofywanie regulacji cen, przy jednoczesnym umożliwieniu ich przejściowej regulacji dla konsumentów znajdujących się w trudnej sytuacji.

red. gramwzielone.pl