Nowe limity dla elektrowni uratują życie 20 tys. osób rocznie

Nowe limity dla elektrowni uratują życie 20 tys. osób rocznie
Fot. Bert K, flickr cc

Polska Zielona Sieć informuje, że nowe unijne standardy emisji zanieczyszczeń dla energetyki mogą ocalić życie 20 tys. Europejczyków rocznie. Organizacje pozarządowe przekazały Ministrowi Środowiska petycję podpisaną przez ponad 120 tys. osób, zachęcając resort do wsparcia nowego prawa. Głosowanie nad regulacjami odbędzie się dzisiaj w Brukseli.

Nowe limity zanieczyszczeń zawarte w tzw. Konkluzjach BAT mają szczególne znaczenie dla energetyki opartej na węglu, która odpowiada za zanieczyszczenia powodujące w Unii Europejskiej niemal 23 tys. zgonów rocznie.

Polska Zielona Sieć ocenia, ze ograniczenie emisji zanieczyszczeń, będące wynikiem oczekiwanej modernizacji bloków energetycznych, spowoduje spadek liczby zgonów wywoływanych co roku przez elektrownie węglowe o ponad 20 tys., a w przypadku polskich elektrowni coroczny wpływ na śmiertelność ma się zmniejszyć z 5,8 tys. przedwczesnych zgonów do 430.

REKLAMA

– Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje szereg poważnych konsekwencji zdrowotnych, przede wszystkim choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, nerwowego, nowotwory alergie, cukrzycę, czy bezpośrednie zgony w wyniku udaru lub zawału. Dlatego wprowadzenie nowych limitów emisji zanieczyszczeń dla energetyki i  przemysłu ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Proponowane regulacje mogą zredukować liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych emisjami z elektrowni o prawie 90 proc. – mówi dr hab. Tadeusz Zielonka, specjalista pulmonolog z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Projektowane unijne regulacje opierają się na najlepszych dostępnych technikach (Best Available Techniques, BAT) stosowanych z powodzeniem w innych krajach, np. w Stanach Zjednoczonych. Przepisy zaostrzają limity emisji szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu, tlenków siarki oraz pyłów zawieszonych, które do tej pory uregulowane były dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED). Obecnie po raz pierwszy do katalogu tych norm włączane są również limity dla związków chloru i metali ciężkich mi.in dla rtęci.

REKLAMA

Przepisy zawarte w Konkluzjach BAT zostały wypracowane przy udziale ekspertów oraz przedstawicieli państw członkowskich i przemysłu w trwającym ponad sześć lat tzw. procesie sewilskim.

Rząd premier Beaty Szydło powtarza nieustannie, że zamierza stawiać na czysty węgiel. Jutrzejsze głosowanie w sprawie surowszych limitów zanieczyszczeń jest sprawdzianem, czy te zapowiedzi należy traktować poważnie – mówi Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci.

Polska Zielona Sieć przypomina, że ponad 60 proc. mocy polskich elektrowni węglowych zainstalowanych jest w ponad 30-letnich blokach energetycznych i podkreśla, że zgodnie z wydanym w 2016 roku raporcie „Lifting Europe’s Dark Cloud” aż 4 na 5 działających w Polsce bloków korzysta z derogacji od istniejących przepisów, co w praktyce oznacza, że polska energetyka ma największy negatywny wpływ na zdrowie publiczne spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Organizacja ekologiczna informuje, że według różnych szacunków koszt dostosowania polskiej energetyki do nowych limitów może wynieść od 4 do 17,5 mld złotych, a Ministerstwo Środowiska szacuje ten koszt na 12,2 mld złotych. Dodaje, że zmniejszenie emisji zanieczyszczeń spowoduje wielokrotnie większe oszczędności związane z poprawą zdrowia publicznego.

Modernizacja energetyki będzie miała również wymierny efekt ekonomiczny. Znacznie ograniczymy tzw. koszty zewnętrzne elektrowni węglowych, które pogarszając zdrowie publiczne, generują co roku koszty zdrowotne rzędu nawet 180 mld zł w skali całej Unii Europejskiej, z czego nawet 33 mld zł w Polsce – podkreśla Weronika Piestrzyńska z organizacji HEAL Polska, zajmującej się wpływem zanieczyszczenia powietrza na zdrowie.

red. gramwzielone.pl