Dolny Śląsk: dofinansowanie na walkę z niską emisją, m.in. na OZE

Dolny Śląsk: dofinansowanie na walkę z niską emisją, m.in. na OZE
Fot. Wagner Solar

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawił zasady nowego programu ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem na Dolnym Śląsku. Dzięki pomocy finansowej z Funduszu mieszkańcy woj. dolnośląskiego będą mogli wymieniać stare piece m.in. na kotły gazowe, elektryczne oraz pompy ciepła i kolektory słoneczne. Możliwe jest też pozyskanie finansowania na domowe instalacje fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe.

Aby poprawić stan powietrza w regionie, WFOŚiGW we Wrocławiu zaproponował gminom 50 mln zł. Cel to likwidacja około 10 tys. kotłów węglowych. Środki z programu będą mogły pozyskać samorządy, które będą ogłaszały nabory na wsparcie finansowe wymiany pieców węglowych m.in. dla osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych.

Niskooprocentowane pożyczki – 2,75 proc. na rok, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat – będzie można przeznaczyć na wymianę pieców węglowych na kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece elektryczne oraz spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej 5. klasy), podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej oraz instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych.

REKLAMA

Pożyczki wyniosą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie na dom jednorodzinny wyniesie maksymalnie 10 tys. zł, a w przypadku mieszkania w bloku 7 tys. zł. Wspólnoty mieszkaniowe mogą pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. zł na jedno mieszkanie.

REKLAMA

– Pożyczki udzielane gminom będą umarzane do wysokości 50 proc. a w przypadku wymiany instalacji w budynkach na terenach uzdrowisk umorzenia wyniosą 70 proc. wypłaconych kwot – informuje Aleksander Skorupa, prezes WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wniosek o umorzenie części pożyczki beneficjent będzie mógł złożyć po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie 50 proc. kapitału pożyczki, a w przypadku terenów uzdrowiskowych po spłacie 30 proc.

Samorządy mogą składać wnioski do końca kwietnia 2019 r. w WFOŚiGW we Wrocławiu, a także w oddziałach Funduszu w Szczawnie-Zdroju, Legnicy lub Jeleniej Górze.

Wrocławski WFOŚiGW zapowiada, że w razie potrzeby może zwiększyć zarezerwowany na ten cel budżet.

red. gramwzielone.pl