UE daje pieniądze na budowę połączeń transgranicznych

UE daje pieniądze na budowę połączeń transgranicznych
Fot. Delta

Unia Europejska daje kolejne fundusze na budowę transgranicznych połączeń między poszczególnymi krajami UE, co ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa energetycznego i obniżanie kosztów ponoszonych przez odbiorców energii.

Tym razem beneficjentem unijnych funduszy przeznaczanych na budowę unii energetycznej będą Słowenia i Chorwacja. Oba kraje dzięki otrzymanym z UE środkom w ramach unijnego mechanizmu Connecting Europe Facility (CEF) zwiększą możliwość wzajemnego przesyłu energii.

Komisja Europejska przyznała na ten cel 40 mln euro, kwalifikując zgłoszony przez Słoweńców i Chorwatów projekt jako PCI (Project of Common Interest).

REKLAMA

Słoweńsko-chorwacka inwestycja ma uwzględnić wykorzystanie kilku innowacyjnych rozwiązań, takich jak budowa wirtualnego centrum kontroli przesyłu energii, którego zadaniem będzie – jak podkreśla w komunikacie KE – optymalizacja popytu na energię ze źródeł odnawialnych oraz produkcji z małych, rozproszonych źródeł.

Projekt obejmuje również zwiększenie możliwości magazynowania nadwyżek energii wyprodukowanej z OZE.

REKLAMA

Celem mechanizmu Connecting Europe Facility (CEF) jest rozbudowa nie tylko transgranicznych połączeń energetycznych, ale również transportowych i telekomunikacyjnych. Budżet całego programu to 27,4 mld euro, z czego 4,7 mld euro przewidziano na energetykę. Funduczem CEF zarządza unijna agencja Innovation and Network Executive Agency (INEA).

Budowa transgranicznych połączeń energetycznych pomiędzy krajami Unii Europejskiej jako fundamentu unii energetycznej ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państw UE oraz optymalizować produkcję i popyt na energię, co ma być korzystne dla odbiorców dzięki obniżeniu cen energii.

Zaproponowany przez Brukselę w listopadzie ubiegłego roku tzw. pakiet zimowy ma nawet nałożyć obowiązek zwiększania poziomu połączeń transgranicznych między poszczególnymi krajami UE.

INEA szacuje, że na rozbudowę unijnej infrastruktury elektroenergetycznej potrzeba 140 mld euro, a na modernizację sieci gazowej przynajmniej połowę tej sumy.

Ostatnio przeciwko budowie transgranicznych połączeń energetycznych niemal jednomyślnie opowiedzieli się w specjalnej uchwale posłowie polskiego Sejmu, uznając taką propozycję KE za „niedopuszczalną”. Więcej na ten temat w artykule: Sejm: propozycje UE dot. rynku energii niezgodne z zasadą pomocniczości.

red. gramwzielone.pl