Grupa posłów PE: przynajmniej 35 proc. energii z OZE do 2030 r.

Grupa posłów PE: przynajmniej 35 proc. energii z OZE do 2030 r.
Pixabay

Członkowie Parlamentu Europejskiego proponują podniesienie celu udziału energii odnawialnej w unijnym miksie energii w stosunku do celu przyjętego wcześniej przez szefów państw UE. Europarlamentarzyści chcą również przyjęcia obowiązkowych celów OZE na rok 2030 dla poszczególnych krajów członkowskich. 

Szefowie rządów państw UE zgodzili się podczas szczytu w Brukseli, który odbył się w październiku 2014 r., aby do 2030 r. zwiększyć udział OZE w unijnym miksie energetycznym – w tym w wykorzystaniu energii elektrycznej, ciepła i energii w transporcie – do 27 proc. do roku 2030 w porównaniu do poziomu 20 proc., który ma zostać osiągnięty do roku 2020.

Cel udziału energii z OZE na poziomie UE wynoszący 27 proc. do roku 2030 został zresztą uwzględniony w tzw. pakiecie zimowym, który Komisja Europejska przedstawiła w listopadzie ubiegłego roku i który jest zbiorem nowych regulacji dla unijnego rynku energii w perspektywie do 2030 r.

REKLAMA

Tymczasem, o ile przyjęcie celu 27 proc. do roku 2030 wydawało się dotąd oczywiste, członkowie Parlamentu Europejskiego chcą, aby unijny cel w zakresie OZE był bardziej ambitny.

Jedna z grup parlamentarzystów działających w ramach Parlamentu Europejskiego zaproponowała zwiększenie celu OZE na poziomie Unii przynajmniej do 35 proc. do roku 2030, a także przywrócenie obligatoryjnych celów dla krajów członkowskich.

Zdaniem europarlamentarzystów, którzy przygotowali raport wzywający do podniesienia celu OZE na 2030 r., już teraz przyjęty wcześniej cel 27 proc. okazuje się „zbytnio pesymistyczny i przestarzały”.

REKLAMA

W jednym ze wcześniejszych stanowisk posłów PE wskazuje się na potrzebę zwiększenia celu OZE nawet do 45 proc. do roku 2030.

O ile zgodnie z obecnymi regulacjami obowiązują obligatoryjne, wyznaczone dla każdego kraju UE cele OZE na rok 2020, które razem mają dać na poziomie UE 20 proc. – przy czym np. dla Polski cel to 15 proc. – o tyle nowe propozycje na okres po roku 2020 nie zakładają krajowych obowiązków w tym zakresie, a jedynie obowiązek 27 proc. do roku 2030 na poziomie całej UE.

W zamian Komisja Europejska chce, aby każdy z krajów członkowskich przygotowywał krajowe plany rozwoju OZE, które będą z nią konsultowane i które mają zapewnić osiągnięcie celu na 2030 r. na poziomie całej Unii.

Teraz Parlament Europejski chce jednak, aby także po 2020 r. państwa UE obowiązywały wiążące, krajowe cele OZE.

Ponadto w raporcie opracowanym przez grupę członków PE pod przewodnictwem José Blanco Lópeza wzywa się do usunięcia barier, w tym dodatkowych opłat, utrudniających rozwój energetyki prosumenckiej.

Raport opracowany przez unijnych parlamentarzystów pod przewodnictwem José Blanco Lópeza formułuje stanowisko Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, które będą musiały wziąć pod uwagę kraje członkowskie oraz Bruksela. Wcześniej nowe propozycje dot. celu OZE na 2030 r. będą przedmiotem dyskusji w ramach europarlamentu. Finalne głosowania na posiedzeniu plenarnym PE powinny odbyć się w ostatnim kwartale br.

red. gramwzielone.pl