KE zgadza się na zwolnienia z kosztów wsparcia OZE i kogeneracji

KE zgadza się na zwolnienia z kosztów wsparcia OZE i kogeneracji
Fot. the summer of BRYAN, flickr cc

Komisja Europejska uznała za zgodne z unijnym prawem stosowane w Niemczech i we Włoszech częściowe zwolnienia z opłat związanych z subsydiami dla producentów energii z kogeneracji i źródeł odnawialnych.

Bruksela uznała, że częściowe zwolnienia przedsiębiorstw energochłonnych z opłat związanych z systemem wsparcia dla kogeneracji w Niemczech, którego koszty są przenoszone na odbiorców energii, są zgodne z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

KE uruchomiła dochodzenie w tej sprawie w październiku 2016 r., a w międzyczasie Berlin wprowadził zmiany w systemie zwolnień z opłaty kogeneracyjnej, które były zgodne z wytycznymi Brukseli. Dzięki temu KE zaakceptowała niemieckie ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych i prowadzących działalność na rynkach międzynarodowych. Maksymalna wysokość zwolnienia z opłaty kogeneracyjnej nie może przekraczać 85 proc. 

REKLAMA

Wcześniej, w 2014 r., Komisja Europejska zaakceptowała podobny system zwolnień dla przedsiębiorstw energochłonnych, który Niemcy stosowali w przypadku przenoszonej na rachunki odbiorców tzw. opłaty EEG zawierającej koszty wsparcia niemieckich producentów energii odnawialnej. 

REKLAMA

Do podobnego wniosku KE doszła teraz również oceniając system ulg dla włoskich przedsiębiorstw energochłonnych i sprzedających wytwarzane produkty za granicą. Takie przedsiębiorstwa włoskie prawo częściowo zwalnia z dodatkowych opłat związanych z finansowaniem systemu wsparcia dla kogeneracji i źródeł odnawialnych. W tym przypadku maksymalny poziom redukcji opłaty OZE i kogeneracyjnej może wynosić także 85 proc. 

Bruksela przypomina, że w wytycznych z 2014 r. dopuściła częściowe zwolnienia z przenoszonych na rachunki odbiorców kosztów dopłat dla producentów zielonej energii, czego beneficjentami mogą być określone sektory przemysłu i co ma pozwalać na zachowanie ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.

Komisja zastrzega, że jej wytyczne nie określają wprost możliwości stosowania podobnego mechanizmu w zakresie wsparcia dla kogeneracji, jednak KE uznała zasadność stosowania takich zwolnień również w tym przypadku.

red. gramwzielone.pl