Odwołano zarząd Energi Wytwarzanie

Odwołano zarząd Energi Wytwarzanie
Energa press

Zmiany na kluczowych stanowiskach w grupie Energa nie mają końca. Pracę stracił właśnie zarząd spółki Energa Wytwarzanie. 

Stanowiska w zarządzie spółki Energa Wytwarzanie stracili dotychczasowy prezes Robert Szaj oraz wiceprezesi Bartosz Duzinkiewicz i Roman Pionkowski. Na razie, na okres trzech miesięcy, prezesem spółki Energa Wytwarzanie będzie Łukasz Malinowski.

Od lutego br. grupą Energa kieruje Daniel Obajtek, który zastąpił na tym stanowisku Jacka Kościelniaka pełniącego tą funkcję tylko przez kilka tygodni – po odwołaniu Dariusza Kaśkowa.

REKLAMA

Przychody Grupy Energa ze sprzedaży wyniosły w I kwartale tego roku 2 710 mln zł i były wyższe w stosunku do I kwartału 2016 roku o 3 procent, tj. o 89 mln zł. Grupa zawdzięcza to głównie większym o 65 mln zł niż rok temu przychodom w segmencie dystrybucji, które wzrosły r/r o 6 proc.

REKLAMA

Udział segmentu wytwarzania w łącznym poziomie EBITDA Grupy wyniósł 17 proc. w I kwartale br., podczas gdy rok wcześniej 21 proc. W ujęciu rocznym EBITDA tego segmentu była niższa o 29 mln zł, czyli 22 proc. Energa zaznacza, że o spadku w głównej mierze przesądziły niższe ceny zielonych certyfikatów oraz wzrost podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych.  

Grupa Energa w I kwartale 2017 roku wyprodukowała 1023 GWh energii elektrycznej, czyli o 18 GWh więcej niż rok temu. Spadek produkcji z węgla (o 11 GWh), w elektrowniach szczytowo-pompowych (5 GWh) oraz z biomasy (1 GWh) został skompensowany wyższą produkcją energii w źródłach wodnych przepływowych (24 GWh) na skutek lepszych warunków hydrologicznych oraz z wiatru (12 GWh), głównie dzięki produkcji nowej farmy wiatrowej Parsówek.

Nakłady inwestycyjne w segmencie wytwarzania w I kwartale 2017 roku były niższe o 45 mln zł i wyniosły 18 mln zł. Przeznaczone zostały głównie na inwestycje związane z dostosowaniem do wymogów środowiskowych oraz na inwestycje modernizacyjne realizowane w Elektrowni Ostrołęka B. 

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. Energa dostarcza i sprzedaje energię elektryczną dla 2,9 mln odbiorców.

Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w Grupie Energa na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła ok. 1,3 GW. Na potencjał OZE w Enerdze – zebrany w spółce Energa Wytwarzanie – składa się elektrownia wodna we Włocławku (160 MW), elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie, małe elektrownie wodne o łącznej mocy 42,3 MW, cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 185 MW oraz dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 5,4 MW.