Enea notuje duży spadek wytwarzania w segmencie OZE

Enea notuje duży spadek wytwarzania w segmencie OZE
Fot. Enea

W I kwartale 2017 r. spadkowi generacji z OZE w jednostkach wytwórczych Enei w stosunku do danych za I kw. 2016 r. towarzyszył wyraźny spadek przychodów ze sprzedaży zielonych certyfikatów. Nie licząc bloku biomasowego wchodzącego w skład przejętej przez Eneę elektrowni w Połańcu, ostatnio Enea zwiększyła swój potencjał OZE ponad roku temu, uruchamiając farmę wiatrową o mocy ok. 14 MW.

Przychody Enei ze sprzedaży świadectw pochodzenia w obszarze wytwarzania w I kwartale br. wyniosły 6,409 mln zł wobec 22,093 mln zł w I kwartale 2016 r. 

W całym 2016 r. przychody Enei ze sprzedaży świadectw pochodzenia w obszarze wytwarzania sięgnęły 45,5 mln zł wobec 120,3 mln zł w roku 2015. Enea tłumaczyła to odnotowanym w ubiegłym roku spadkiem ceny zielonych certyfikatów. 

REKLAMA

W komentarzu do bieżącej sytuacji na rynku OZE Enea ocenia, że „panuje permanentna nadwyżka praw na rynku, przekładająca się na niskie poziomy cenowe, a czynnikiem mogącym naprawić tę sytuację jest umożliwienie istniejącym instalacjom przechodzenia do systemu aukcyjnego, natomiast na moment sporządzenia sprawozdania ogłoszone wolumeny aukcyjne dla istniejących instalacji są niewielkie i nie mają istotnego wpływu na poprawę sytuacji w sektorze”.

Natomiast w zakresie świadectw biogazowych Enea dostrzega „silny niedobór uprawnień” i ocenia, że z tego powodu te prawa majątkowe „mogą być wyceniane nawet na 130% jednostkowych opłat zastępczych”.

W obszarze energetyk wiatrowej Enea w I kwartale br. odnotowała spadek przychodów ze świadectw pochodzenia o 3,5 mln zł r/r, wzrost kosztów stałych o 2 mln zł, a także wzrost przychodów z energii elektrycznej o 0,6 mln zł.

W obszarze biogazu w I kwartale br. Enea wykazała wzrost przychodów ze świadectw pochodzenia o 0,4 mln zł r/r.

Natomiast w segmencie energetyki wodnej Enea informuje o wzrośnie przychodów ze sprzeąży energii elektrycznej o 2 mln zł, spadku przychodów ze świadectw pochodzenia o 1,6 mln zł, a także zysku ze sprzedaży środków trwałych na poziomie 0,6 mln zł oraz o spadku kosztów stałych o 0,3 mln zł.

W I kwartale 2017 r. należące do Enei elektrownie w segmencie OZE wyprodukowały 120 GWh energii elektrycznej wobec 153 GWh przed rokiem.

Podobnie jak w I kw. 2016 r., nie odnotowano produkcji w technologii współspalania, która wcześniej była ważnym składnikiem generacji realizowanej przez Eneę. Natomiast produkcja z biomasy spadła do 31 GWh wobec 73 GWh przed rokiem, wytwarzanie z elektrowni wodnych wzrosło z 32 GWh do 41 GWh, farmy wiatrowe nieznacznie zwiększyły produkcję z 45 GWh do 46 GWh, a uzysk energii z biogazowni spadł z 3 GWh do 2 GWh.

Cały segment wytwarzania Enei zwiększył w I kwartale br. produkcję z 3,351 TWh przed rokiem do 3,462 TWh.

REKLAMA

W ubiegłym roku produkcja Enei z odnawialnych źródeł energii wyniosła 539 GWh energii elektrycznej i była niższa aż o 36,5 proc. od produkcji za 2015 r. (849 GWh).

Przesądziła o tym zerowa produkcja energii ze współspalania,  z którego w 2015 r. wyprodukowano 255 GWh energii. Z biomasy Enea wyprodukowała w ubiegłym roku 256 GWh energii elektrycznej wobec 309 GWh w roku 2015.

Elektrownie wodne wyprodukowały natomiast 113 GWh wobec 109 GWh przed rokiem, farmy wiatrowe nieznacznie zmniejszyły uzysk energii ze 162 GWh do 160 GWh – mimo uruchomienia w I połowie 2016 r. farmy wiatrowej Baczyna, a biogazownie zmniejszyły produkcję z 14 GWh do 10 GWh energii elektrycznej.

Enea podaje, że średnia cena sprzedaży energii z farm wiatrowych w 2016 r. wyniosła 167,86 zł/MWh wobec 166,53 zł/MWh w roku 2015. Natomiast w ostatnim kwartale ubiegłego roku ta cena wzrosła do przeciętnie 171,21 zł/MWh.

Obecnie Enea dysponuje potencjałem wytwórczym w OZE, na który składają się farmy wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyna o mocy 70,1 MW, biogazowniami w Liszkowie i Gorzesławiu o mocy 3,8 MWe i 3,1 MWt oraz 21 elektrowni wodnycho mocy 60,4 MW, a od niedawna także wchodzący w skład Elektrowni Połaniec blok biomasowy o mocy 200 MW.

W ubiegłym roku moce Enei w energetyce odnawialnej wzrosły jedynie za sprawą uruchomienia farmy wiatrowej Baczyna o mocy 14,1 MW. Projekt zlokalizowany jest w miejscowości Lubno w gminie Lubiszyn w województwie lubuskim. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie ponad 30 GWh.

Niższe przychody, wyższy zysk netto

W I kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa Enea osiągnęła niższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do I kwartału 2016 r. Mimo to udało jej się zwiększyć zysk netto.

W I kwartale br. GK Enea osiągnęła przychody rzędu 2,709 mld zł wobec 2,936 mld zł za I kwartał ubiegłego roku.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 382,57 mln zł  i był niższy niż przed rokiem (388,63 mln zł). Zysk w ujęciu netto wzrósł natomiast do poziomu 321,19 mln zł wobec 290,4 ml zł w I kw. 2016 r.

Wartość aktywów Enei wzrosła na koniec I kwartału 2017 r. do 24,98 mld zł wobec 24,53 mld zł przed rokiem. Natomiast wartość zobowiązań zwiększyła się z 11,52 mln zł do 11,65 mln zł. 

red. gramwzielone.pl