Wchodzi w życie rozporządzenie dot. certyfikacji instalatorów OZE

Wchodzi w życie rozporządzenie dot. certyfikacji instalatorów OZE
Fot. Fortum Sverige

W Dzienniku Ustaw opublikowano mające 14-dniowe vacatio legis rozporządzenie dotyczące zasad wydawania akredytacji organizatorom szkoleń oraz prowadzenia egzaminów dla instalatorów mikro- i małych instalacji OZE. To umożliwi wznowienie egzaminów, których realizacja została wstrzymana w ubiegłym roku.

Nowe rozporządzenie zastępuje poprzednie, wydane jeszcze przez Ministerstwo Gospodarki w dniu 25 marca 2014 r., które utraciło moc 5 listopada 2016 r., uniemożliwiając organizację egzaminów dla instalatorów mikro- (do 40 kWe), małych (do 200 kWe) instalacji produkujących odnawialną energię elektryczną lub instalacji OZE o mocy cieplnej do 600 kW.  

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła lub płytkich systemów geotermalnych. Jest wydawany na 5 lat, a po tym okresie może zostać przedłużony na kolejne 5 lat po spełnieniu przez instalatora niezbędnych wymagań.

REKLAMA

Urząd Dozoru Technicznego, który ma zarządzać systemem certyfikacji instalatorów, informował na swojej stronie, że „wydawanie certyfikatów (…) i akredytowanie organizatorów szkoleń w zakresie OZE zostało wstrzymane z uwagi na wygaśnięcie dotychczasowych przepisów wykonawczych, umożliwiając wykonywanie tych czynności”.

UDT zapowiedział jednocześnie, że po wejściu w życie nowego rozporządzenia „niezwłocznie” przystąpi do przyjmowania wniosków o wydanie certyfikatów i akredytowania organizatorów szkoleń.

Teraz UDT może również wznowić organizację egzaminów i jak zapewnia, pierwsze – adresowane do instalatorów systemów fotowoltaicznych – mogą odbyć się pod koniec lipca.

REKLAMA

Najnowsze rozporządzenie, datowane na 5 maja br., zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dniem 29 maja i wejdzie w życie 14 dni po tym terminie.

W stosunku do wcześniejszego rozporządzenia zmianie ulegają m.in. wymagania dla kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej, a także zakres programowy szkoleń.

Obecnie w Trybunale Konstytucyjnym znajduje się sprawa potencjalnej dyskryminacji niektórych instalatorów we wprowadzonym ustawą o OZE systemie certyfikacji. Poprzednio planowane posiedzenia TK na ten temat były odwoływane. Następne powinno odbyć się 20 czerwca.

Trybunał Konstytucyjny zajmuje się sprawą instalatorów na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, który uznał za dyskryminację i niezgodność z konstytucją praktykę polegającą na odmowie wydania certyfikatu instalatora osobom, których dyplom ukończenia studiów wyższych nie został wydany na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r.

Tekst rozporządzenia Ministra Energii z 5 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu jest dostępny pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl