NIK: pomoc dla górnictwa w latach 2007-15 sięgnęła 65,7 mld zł

NIK: pomoc dla górnictwa w latach 2007-15 sięgnęła 65,7 mld zł
Foto. Kris Duda, flickr cc

W latach 2007-2015 nie wykorzystano szans, jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny informuje Najwyższa Izba Kontroli w komunikacie na temat raportu dotyczącego analizy działań poprzedniego rządu w zakresie reformy górnictwa.

W raporcie na temat sytuacji górnictwa węgla kamiennego NIK ocenia, że rządowa reforma podjęta w latach 2007-2015 została opracowana „nierzetelnie i ogólnikowo, strategie spółek węglowych, oparte na mało realistycznych założeniach, szybko się dezaktualizowały”, a „działania restrukturyzacyjne w większości przedsiębiorstw górniczych zostały zaniechane”.

Najwyższa Izba Kontroli zaznacza, że realizacja przez poprzedni rząd reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce rozpoczynała się „w korzystnych warunkach”, a „średnie ceny węgla w 2015 r. były o 36 proc. wyższe od cen w roku 2007, kiedy to górnictwo osiągało dodatnie wyniki finansowe”.

REKLAMA
REKLAMA

NIK zaznacza, że o ile w tym okresie jedna sprywatyzowana kopalnia wypracowała zysk ponad 1,4 mld zł, to w tym samym czasie trzech największych producentów węgla grupujących 27 kopalń wygenerowało stratę ponad 1,1 mld zł.

Łączna wartość wsparcia dla górnictwa w latach 2007-2015 w różnych formach wyniosła według wyliczeń NIK ok. 65,7 mld zł, z czego ok. 58,4 mld zł stanowiło pokrycie niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłaty emerytur i rent górniczych. W tym samym czasie wartość płatności publicznoprawnych podmiotów sektora górnictwa była porównywalna i wyniosła ok. 64,5 mld zł.

red. gramwzielone.pl