K. Tchórzewski: żółta kartka dla pakietu zimowego

K. Tchórzewski: żółta kartka dla pakietu zimowego
Minister energii Krzysztof Tchórzewski. Fot. Ministerstwo Energii

Największym problemem dla polskiego rządu w zakresie tzw. pakietu zimowego pozostaje proponowane przez Komisję Europejską kryterium maksymalnej emisji CO2 na poziomie 550 g na kWh jako warunek dopuszczenia poszczególnych elektrowni do subsydiowania w ramach tzw. rynków mocy. Takiego warunku nie spełni oparta na węglu polska energetyka, a przyjęcie tej zasady próbuje zablokować polski rząd.

W ramach przedstawionego w listopadzie ubiegłego roku przez Komisję Europejską pakietu nowych regulacji dla unijnego rynku energii w ramach tzw. Clean Energy Package for all Europeans, nazywanego pakietem zimowym, zaproponowano m.in. ograniczenie możliwości subsydiowania tradycyjnych elektrowni w ramach tzw. rynków mocy do jednostek, które emitują mniej niż 550 g CO2 na każdą wytworzoną kWh energii.

Subsydiowanie tradycyjnych elektrowni w ramach nowego mechanizmu rynku mocy chce wdrożyć tymczasem Warszawa. Warunek 550 g CO2/kWh może jednak pokrzyżować jej plany. Więcej emitują nie tylko istniejące polskie elektrownie na węgiel, ale także więcej mają emitować jednostki, które dopiero powstają.

REKLAMA

Wczoraj minister energii Krzysztof Tchórzewski potwierdził, że Polska broniąc możliwości subsydiowania naszych elektrowni węglowych w ramach mechanizmu rynku mocy chce zastosować wobec unijnych propozycji tzw. procedurę żółtej kartki. W tym celu Warszawa musi jednak zebrać odpowiednią koalicję państw UE, która będzie w stanie zablokować wdrożenie kryterium 550 g CO2/kWh.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w ramach procedury żółtej kartki każdy kraj Unii Europejskiej może przygotować opinię w sprawie niezgodności danego aktu prawnego z tzw. zasadą pomocniczości, a jeśli taka opinia zyska jedną trzecią głosów na forum UE, wówczas unijny projekt regulacji musi zostać poddany ponownej analizie.

W cytowanej przez PAP wypowiedzi Krzysztof Tchórzewski zaznaczył, że finalnie dalsze losy pakietu zimowego mogą zależeć od decyzji państw UE posiadających dużą liczbę ludności, takich jak Francja i Niemcy, które przy pomocy kilku innych państw mogą zdecydować o przyszłości unijnych regulacji dla rynku energii.

Sprawa negocjacji trwa (…). Na dzień dzisiejszy wszystko zależy od spojrzenia głównych „mocarzy” unijnych pod względem liczby ludności (…) Widzimy więc w jakiej sytuacji jesteśmy – powiedział wczoraj Polskiej Agencji Prasowej minister Tchórzewski, zaznaczając, że polski rząd pracuje nad zebraniem odpowiedniej większości, dzięki której uda się mu wpłynąć na ostateczny kształt nowych unijnych regulacji dla rynku energii.

REKLAMA

Spełniać kryterium emisji maksymalnie 550 g CO2/kWh powinny natomiast inne konwencjonalne źródła – elektrownie gazowe czy atomowe. W tym tygodniu do przyjęcia zasady 550 g CO2/kWh wezwały ponownie m.in. czołowe europejskie koncerny paliwowe – Shell, Statoil, Total, Eni, Gas Natural Fenosa i Eurogas. Więcej na ten temat w artykule: Europejscy potentaci popierają limit 550 g CO2/kWh. 

Czego dotyczy pakiet zimowy? 

30 listopada 2016 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” nazywany pakietem zimowym, który ma na celu przekształcenie, do 2030 r. i na kolejne lata, systemu energetycznego unii energetycznej w gospodarkę niskoemisyjną, a jednocześnie wygenerowanie korzyści dla zatrudnienia, konsumentów, wzrostu gospodarczego, innowacji i konkurencyjności. Pakiet ma trzy główne cele – przyznanie efektywności energetycznej priorytetowego znaczenia, osiągnięcie pozycji światowego lidera w dziedzinie energii odnawialnej i zapewnienie preferencji konsumentom.

Jedno z podstawowych założeń pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, czyli wzmocnienie roli konsumentów, ma być realizowane m.in. poprzez zapewnienie im dostępu do umów o dynamicznych cenach energii elektrycznej oraz inteligentnych liczników wyposażonych w pewne minimalne funkcje.

Wzmocnieniu roli konsumentów ma towarzyszyć poprawa konkurencji na detalicznym rynku energii elektrycznej poprzez stopniowe wycofywanie regulacji cen, przy jednoczesnym umożliwieniu ich przejściowej regulacji dla konsumentów znajdujących się w trudnej sytuacji.

– Nowe wydarzenia doprowadziły jednak do fundamentalnych zmian na europejskich rynkach energii elektrycznej. Udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych gwałtownie wzrósł, a energia ta stała się bardziej konkurencyjna pod względem kosztów. Przechodzenie na odnawialne źródła energii będzie kontynuowane, ponieważ jest ono jednym z kluczowych warunków realizacji obowiązków Unii na mocy porozumienia klimatycznego z Paryża. W przyszłości rynek energii elektrycznej będzie się charakteryzował bardziej zmiennym i rozproszonym wytwarzaniem energii elektrycznej, zwiększoną współzależnością pomiędzy państwami członkowskimi i nowymi możliwościami technologicznymi pozwalającymi konsumentom zmniejszać rachunki i aktywnie uczestniczyć w rynkach energii elektrycznej poprzez reagowanie na zapotrzebowanie, konsumpcję własną i magazynowanie energii – zapewnia Komisja Europejska.

red. gramwzielone.pl