Polska firma w konsorcjum budującym inteligentne sieci w UE

Polska firma w konsorcjum budującym inteligentne sieci w UE
Fot. National Grid

Spółki z Grupy Atende są współwykonawcami dofinansowanego z unijnego programu Horyzont 2020 projektu UPGRID. Projekt ten właśnie wszedł w ostatnią fazę, która potrwa do końca br.

Konsorcjum 19 podmiotów z siedmiu krajów – Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii oraz Polski, zbudowało innowacyjne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo sieci energetycznych i właśnie przeszły do ich testowania.

Cztery instalacje demonstracyjne zlokalizowano w sieciach dystrybutorów energii – w Bilbao na północy Hiszpanii (Iberdrola – lider konsorcjum), w Parque das Nações w Lizbonie w Portugalii (EDP), åmål w Dalsland na południu Szwecji (Vattenfall) i w Gdyni (Energa-Operator).

REKLAMA

Jak informuje Atende, celem projektu UPGRID jest przedłużenie funkcjonalności systemów monitorowania i sterowania, które obecnie funkcjonują w sieciach średniego napięcia (SN), na sieci niskiego napięcia (nn), do których przyłączona jest ogromna większość konsumentów.

REKLAMA

Dzięki temu system dystrybucji energii elektrycznej ma zyskać nowy poziom elastyczności, pozwalający na zarządzanie przepływami, których złożoność rośnie z każdym podłączonym źródłem energii, np. systemem fotowoltaicznym czy farmą wiatrową.

Stopień komplikacji zagadnienia monitorowania i sterowania przy przejściu z sieci SN na nn gwałtownie rośnie, ponieważ punktów przyłączenia odbiorców (i prosumentów) jest kilkadziesiąt razy więcej niż węzłów sieci SN. Zaproponowane w projekcie UPGRID rozwiązania opierają się na wykorzystaniu danych z istniejących systemów inteligentnych liczników. Na podstawie tych danych tworzone są modele, które służą do wykrywania awarii, prognozowania przyszłego stanu sieci i planowania działań służb operatora – komentuje Paweł Pisarczyk, prezes Atende Software.

Gdyński demonstrator został zrealizowany przez polskich uczestników projektu: Energa-Operator, Instytut Energetyki, Politechnikę Gdańską, Atende i Atende Software. Stworzone przez Atende Software oprogramowanie stanowi przedłużenie wcześniej wdrożonego w EOP systemu pomiarowego (AMI). Pozwala na wizualizację stanu sieci, informuje o nietypowych sytuacjach, wspiera zarządzanie pracą zespołów technicznych operatora z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i pozwala optymalizować planowanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o analizę rzeczywistych potrzeb.

red. gramwzielone.pl