KE zaakceptowała węgierski system wsparcia dla OZE

KE zaakceptowała węgierski system wsparcia dla OZE
Fot. tiseb, flickr cc

Komisja Europejska zaakceptowała nowy system wsparcia odnawialnych źródeł energii na Węgrzech, stwierdzając, że jest zgodny z unijnymi wytycznymi z rozporządzenia GBER. Inwestorzy planujący budowę instalacji o mocy do 500 kW mogą liczyć na taryfy gwarantowane, natomiast dla większych instalacji przewidziano taryfy premium. Nowy węgierski system wsparcia dla OZE zakłada też wdrożenie aukcji. 

Węgrzy notyfikowali wdrażany system wsparcia dla producentów zielonej energii w kwietniu br. Teraz Bruksela zdecydowała, że zawarta w nim pomoc publiczna nie narusza unijnego prawa i że jest on zgodny z unijnym rozporządzeniem GBER, które wskazuje, w jakich przypadkach dopuszczalna jest pomoc państwa dla producentów energii z OZE.

Komisja Europejska informuje, że budżet zaakceptowanego przez nią węgierskiego systemu wsparcia na Węgrzech wyniesie w skali roku około 146 mln euro. Jego podstawą są taryfy gwarantowane (feed-in tariffs, FiT) oraz taryfy premium (feed-in premium, FiP).

REKLAMA

Z rozliczeń w ramach taryf gwarantowanych będą mogli skorzystać właściciele instalacji OZE o mocy do 500 kW lub większych projektów uznanych za demonstracyjne.

W przypadku instalacji o mocy ponad 500 kW przysługiwać będą taryfy premium przyznawane ponad uzyskaną na rynku cenę energii jako wyrównanie zagwarantowanego wytwórcom poziomu przychodów.

Ponadto, inwestorzy planujący budowę instalacji o mocy ponad 1 MW będą konkurować o wsparcie w postaci taryfy premium w ramach aukcji.

Koszty nowego systemu wsparcia będą przenoszone w ramach specjalnej opłaty doliczanej do rachunków odbiorców końcowych.

Węgry zapewniły, że pomoc publiczna zostanie ograniczona do projektów, dla których uruchomienia jest konieczna. To zminimalizuje ryzyko zakłócenia konkurencji przez finansowanie publiczne i pomoże w utrzymaniu w ryzach kosztów przenoszonych na konsumentów – komentuje Komisja Europejska.

REKLAMA

Dodatkowo nowy węgierski system wsparcia zakłada częściowe otwarcie na producentów energii odnawialnej z krajów sąsiednich, co jest zgodne z wytycznymi Brukseli.

W 2015 r. udział OZE w konsumpcji energii ogółem na Węgrzech wynosił 14,5 proc., podczas gdy wyznaczony dla tego kraju cel na 2020 r. to 13 proc.

Natomiast przyjęty przez Budapeszt  cel w narodowym planie dla energetyki odnawialnej to 14,65-procentowy udział OZE w krajowej konsumpcji energii elektrycznej na koniec obecnej dekady.

Za ponad połowę krajowej produkcji energii elektrycznej na Węgrzech odpowiada elektrownia jądrowa w Paks, której moc sięga 2 GW, przy czym większa część energii elektrycznej konsumowanej w tym kraju pochodzi z importu.

Węgrzy wspierają również mniejsze instalacje OZE, w przypadku których oferowany jest system pożyczek z zerowym oprocentowaniem. Budżet programu pożyczek wyniesie 350 mln euro, a jego realizację przewidziano do roku 2022.

Programem mogą być objęte instalacje OZE o mocy do 50 kW. W ich przypadku stosowany jest na Węgrzech mechanizm rozliczeń w postaci net-meteringu, w ramach którego producenci zielonej energii są wynagradzani przez operatorów za nadwyżki energii wprowadzonej do sieci.

Dla większych instalacji odnawialnych źródeł energii, o mocy od 50 kW do 500 kW, w nowym węgierskim prawie przewidziany jest system taryf gwarantowanych, do których wypłacania i zakupu zielonej energii jest zobowiązany węgierski operator MAVIR, sprzedający następnie energię na giełdzie HUPX. Przeciętna stawka taryf gwarantowanych, które są przyznawane na okres 12-15 lat, wynosi 31 HUF/kWh, czyli około 0,43 PLN/kWh.

red. gramwzielone.pl