Średnie ceny energii w UE w I kwartale 2017 r.

Średnie ceny energii w UE w I kwartale 2017 r.
Średnie ceny energii w Europie w I kwartale 2017 r. Fot. Komisja Europejska

W pierwszym kwartale br. średnie ceny energii na rynku hurtowym w Unii Europejskiej spadły w porównaniu do wcześniejszego kwartału o 8 proc. W porównaniu do I kwartału 2016 r. odnotowano natomiast aż 51-procentowy wzrost. Najwyższe ceny odnotowano na południu Europy, a najniższe na północy.

W I kwartale 2017 r. średnia cena energii w hurcie w Unii Europejskiej wynosiła 50,3 EUR/MWh i była niższa kwartał do kwartału o 8 proc. – mimo, że w wielu krajach UE w styczniu odnotowano ceny najwyższe od kilku lat.

Najwyższe ceny energii w całym I kwartale br. odnotowano w Hiszpanii (60 EUR/MWh), Grecji (59 EUR/MWh) oraz na Węgrzech (58 EUR/MWh), a najniższe w Danii (31 EUR/MWh), Szwecji (32 EUR/MWh) oraz Finlandii i Estonii (po 33 EUR/MWh).

REKLAMA

W porównaniu do I kwartału 2016 r największy wzrost cen odnotowano w Hiszpanii (89 proc.), a także Portugalii i na Węgrzech (po 83 proc.).

Niższa cena energii w ujęciu rok do roku wystąpiła tylko na Litwie i Łotwie – odpowiednio o 6 i 7 proc. r/r. W obu krajach średnia cena wyniosła po 34 EUR/MWh.

W Polsce średnia cena energii w hurcie, którą podaje Komisja Europejska, wyniosła w I kwartale 36 EUR/MWh i była niższa od cen u naszych zachodnich i południowych sąsiadów. W Niemczech odnotowano średnią cenę 41,3 EUR/MWh, a w Czechach i na Słowacji – odpowiednio 42,3 EUR/MWh i 45,3 EUR/MWh.

REKLAMA

Jak Komisja Europejska tłumaczy fakt niższych cen energii w Polsce w porównaniu do innych krajów UE z regionu Europy Środkowo-Wschodniej?

W czasie mroźnych okresów w styczniu i lutym ceny energii w Polsce pozostały niskie i stabilne, ponieważ kraj mógł polegać na własnych zdolnościach generacji, które pokryły krajową konsumpcję – komentuje Komisja Europejska.

Skąd niższe ceny energii w Polsce w porównaniu do Niemiec?

Cena w krajach regionu Europy Zachodniej w styczniu br. była najwyższa od lutego 2012 r. i wyniosła średnio 61 EUR/MWh. Rekordowo niskie średnie temperatury wpłynęły na duży wzrost popytu na energię elektryczną wśród francuskich gospodarstw domowych. Ten czynnik, w porównaniu z ograniczonymi okresowo zdolnościami generacji z francuskich i niemieckich elektrowni jądrowych, wyłączonych na skutek przeglądów i remontów, przełożył się na spadek podaży energii w całym regionie, który był uzupełniany generacją z gazu i węgla.

Na początku tego roku w Niemczech spadła też generacja wiatrowa – o około 15-20 proc. w porównaniu do początku ubiegłego roku. Niższa była również generacja z elektrowni wodnych. – Udział źródeł odnawialnych, podobnie jak atomu, zmalał, robiąc miejsce dla kosztowniejszych źródeł opartych na paliwach kopalnych – czytamy w raporcie Komisji Europejskiej. 

red. gramwzielone.pl