IEO proponuje prosumencką nowelizację ustawy o OZE

IEO proponuje prosumencką nowelizację ustawy o OZE
Fot. Brewa

Instytut Energetyki Odnawialnej zaproponował zmiany w systemie wsparcia dla najmniejszych producentów zielonej energii. IEO wraca do propozycji taryf gwarantowanych dla najmniejszych mikroinstalacji, a także proponuje nowe rozwiązania, które uczynią domową produkcję energii atrakcyjną formą działalności również w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Instytut Energetyki Odnawialnej ocenia, że w ciągu ostatnich lat „pomimo politycznych zapewnień płynących z różnych stron i wprowadzenia kosmetycznych zmian np. w zakresie definicji czy uproszczeń niewpływających faktycznie na poprawę opłacalności inwestycji” – najbardziej na tworzonych regulacjach traci energetyka rozproszona i prosumencka oraz potencjalni przedstawiciele tych sektorów – małe firmy, rolnicy, właściciele domów, najemcy. 

Zdaniem Instytutu tylko niewielki odsetek takich podmiotów może obecnie aktywnie uczestniczyć w rynku OZE, czerpiąc korzyści, jakie generacja rozproszona daje w zakresie „opłacalnego ekonomiczne obniżenia ich rachunków za energię”. 

REKLAMA

W ramach zmian w mechanizmach dotyczących produkcji energii z mikroinstalacji OZE Instytut zaproponował kilka rozwiązań, które mają przełożyć się na popularyzację energetyki prosumenckiej i rozproszonej.

Chodzi m.in. o wprowadzenie taryf gwarantowanych na energię z wszystkich rodzajów mikroinstalacji OZE o mocy do 5 kW, a także sprzedaż bezpośrednią energii, dająca możliwość dzielenia się nadwyżkami energii z sąsiadami w ramach „sąsiedzkich wspólnot energetycznych”.

REKLAMA

IEO postuluje również umożliwienie dalszego korzystania przez nowych inwestorów z zielonych certyfikatów przyznawanych na energię z małych instalacji o mocy do 500 kW, wraz z określeniem minimalnej ceny ich wykupu. Instytut zaznacza, że z tej ostatniej możliwości mogliby skorzystać także inwestorzy, którzy zbudowali swoje instalacje po 2010 roku, a którzy obecnie nie są w stanie przychodami ze sprzedaży certyfikatów pokrywać bieżących kosztów funkcjonowania.

Kolejne postulaty to prawny obowiązek oceny możliwości przyłączenia mikroźródeł OZE do sieci wraz z identyfikacją niezbędnych inwestycji w infrastrukturę sieciową niskiego napięcia, a także wprowadzenie dodatkowych instrumentów promujących współpracę wytwórców energii z OZE i prosumentów w ramach lokalnych wspólnot, w tym dodatkowego wsparcia dla najemców mieszkań.

Instytut Energetyki Odnawialnej informuje, że zaproponowany pakiet zmian w ustawie o OZE jest inicjatywą legislacyjną powstałą m.in. w ramach kilkumiesięcznych prac prezesa IEO Grzegorza Wiśniewskiego na forum Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Pełny dokument z propozycjami IEO dot. prosumenckich poprawek do ustawy o OZE i ich uzasadnieniem można znaleźć pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl